Jul- og nyttårshilsen fra oss i MiR

Kjære venner og samarbeidspartnere,
2023 har vært et begivenhetsrikt år fylt med aktiviteter. På hver sin måte har lokallagene hatt juleavslutninger for å markere deltakelse og frivillig innsats i året som har vært. Her vil vi spesielt rette en takk til våre frivillige i lokallagene! Vi ønsker dere alle en fortsatt fin og fredfull jul og et godt nytt år! Vi ser frem til videre samarbeid i året som kommer.

I løpet av desember har lokallagene arrangert friluftslivsopplevelser, aktivitetsdager, kreativt juleverksted og julefester for å markere avslutningen på året.
Aktivitetene har vært støttet av Bufdir og Miljødirektoratet.

MiR Bodø hadde juleavslutning for barn og familier, avslutning for språkkafé, samt friluftstur med grilling for ungdommer.

MiR Fredrikstad var på friluftstur med bål og grilling for små og store.

MiR Lillestrøm hadde aktivitetsdag ute i snø med aking og grilling.

MiR Oslo hadde julefest for frivillige og samarbeidspartnere, samt avslutning for språkkafé.  I tillegg var det egne juleavslutninger for leksehjelp på Nordpolen og Vahl skole.

MiR Jessheim hadde juleavslutning for mødre og døtre.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/jul-og-nyttarshilsen-fra-oss-i-mir-og-mir-ung/