Familiehelg med viktig innhold

25. – 26. juni arrangerte MiR Fredrikstad dialogsamling kombinert med familiehelg i svært familievennlige omgivelser. Det ble et populært tilbud med familier fra blant annet Spania, Syria, Irak og Ukraina.

Dialogsamlingen og familieturen ble lagt til Solbukta, et sted som passet godt siden de har flotte leirstedsfasiliteter i tillegg til å være et konferansesenter med overnattingsmuligheter. I alt deltok 50 barn og voksne.

Dialogsamlingen er en del av prosjektet «Mangfold som styrker!», støttet av Fredrikstad kommune. Prosjektet tar sikte på at deltakerne ikke bare skal få opplæring i grunnleggende ferdigheter innen data og engelsk, men også bidra til økt kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning. Prosjektet har også målsetting om å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Som en del av dette ble det gjennomført dialogsamlinger om ulike temaer knyttet til familielivet i Norge. Samlingene tok for seg likestilling i utdanningsvalg, negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner. Det ble interessante diskusjoner hvor deltakerne delte sine refleksjoner og erfaringer rundt disse temaene. Under seminaret var det lagt opp til dialog og gruppediskusjoner basert på filmer og øvelser fra MiRs opplæringsportal www.mirkompetanse.org. Det ble også mye tid til lek og moro for både barn og voksne i skjærgården.

Ansvarlige for seminaret var Cherihane Chehade og Ali Abady, som begge har fullført MiRs dialoglederopplæring, gjennom et prosjekt støttet av Bufdir.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/familiehelg-med-viktig-innhold/