Ønsker du å invitere en dialogleder til din organisasjon eller bydel/kommune?

Nye dialogledere kurset hos MiR. Det var til tider også lattermildt under diloglederkurset, selv om temanene de jobbet med er alvorlige.

MiR gjennomførte nylig dialoglederkurs og har nå enda flere dialogledere i stallen. Målet er å forebygge vold i nære relasjoner.

MiR tilbyr dialogsamlinger på en rekke språk fasilitert av dialogledere som har gjennomgått vårt kursopplegg. På denne måten ønsker vi å nå fram til flere og få til samtaler rundt spørsmål som kan være sensitive og vanskelige og hvor det ikke alltid er fasitsvar.

Dialogsamlingene er kostnadsfrie.

Et solid kursopplegg
Kurskonseptet våre dialogledere har gjennomført er basert på likepersonsprinsippet, der dialoglederrollen er å tilrettelegge for en god dialog, ikke å være en ekspert. I vår fikk 12 deltakere kursing som dialogledere. Det er dermed nye dialogledere som i dekker følgende språk: arabisk, kurdisk, somali, spansk, urdu, ukrainsk, russisk, engelsk og serbisk, i tillegg til norsk. Fra før av har vi i dialogledere på persisk/dari, albansk og vietnamesisk.

Kursopplegget er delt i tre moduler: Modul 1 og 3 er obligatoriske metode-moduler, mens modul 2 består av flere fagmoduler som bestemmer hvilke temaer man kan ha dialoger om. For hver fagmodul man har, jo flere oppdrag kan man ta.

Det er viktig for MiR at våre dialogledere setter seg inn i temaet før de starter en dialog i en gruppe. Alle dialoglederne har gjennomført en presentasjon og ledet en dialog samtidig som at de har gitt tilbakemelding til andres praksis.

Hva kan man forvente av våre dialogsamlinger?
Dialogsamlingene varer minimum 2 timer og maksimum 6 timer og inneholder interaktive dialogøvelser, informasjon om hva vold i nære relasjoner er, dens konsekvenser og informasjon om hvor man kan få hjelp.

Ta kontakt hvis du ønsker å invitere en dialogleder til å komme og gjennomføre et dialogmøte i din organisasjon eller bydel/kommune.

Prosjektet er støttet av Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir).

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/onsker-du-a-invitere-en-dialogleder-til-din-organisasjon-eller-bydel-kommune/