Tiltak mot problematisk dataspillatferd blant innvandrerungdommer

Dette prosjektet har vært støttet av Helsedirektoratet og ble først startet opp i 2014, med en videreføring i 2016. I 2014 hadde MIR møter med flere familier som var interessert i prosjektet – MIR ga ut informasjon og kartla utfordringer. Foreldrene som deltok på tiltaket ønsket videre kurs og veiledning. I 2016 arrangerte MIR tre samlinger for foreldre som var interesserte i temaet.

I løpet av disse samlingene i 2016 holdt Farshad Mohseni og Whyn Lam foredrag og samtaler om spill og hvordan ungdommer spiller, det ble snakket om grensesetting og om hvordan det kan være nyttig å diskutere med sine barn om dataspill. Det ble lagt frem presentasjoner og foreldrene fikk også snakket om sine egne erfaringer med spill og erfaringer med grensesetting for sine barn og unge.

Gjennom samlingene oppdaget vi at det ikke så ofte er et reelt problem at barna spiller for mye, som at foreldrenes holdninger og kunnskaper om PC bruk ikke samsvarer med utviklingen i samfunnet. Så selv om det ikke er reell spillproblematikk, er dette en stor kilde til konflikt i familiene. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende fordi erfaring viser at problemene blir større jo eldre de blir.

Gjennom tiltaket har foreldrene fått mer kunnskap om spill og forståelse for ulike typer spill. De har også fått innsikt i hvordan de kan bistå barna med å begrense seg selv. Foreldrene som deltok har gitt tilbakemelding om at tiltaket har hjulpet dem å bli tydeligere i sin grensesetting.

I løpet av denne perioden laget MIR en brosjyre, en forenklet versjon av den som er laget av KORUS ØST. Veilederen for prosjektet, som også underviser i spilleproblematikk på Høyskolen i Lillehammer, kom med innspill til brosjyren. Foreldrene som deltok på kurset hos MIR fikk også mulighet for å komme med innspill. Brosjyren er oversatt til arabisk, dari, somalisk, urdu og sordani.

Brosjyrene fra prosjektet er tilgjengelige her

 

 

 

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/problematisk-dataspillatferd/