Kulturkompetanse og sensitivitet – kompetanseheving for frivillige familiekontakter

I går 16. mars var MIR hos Oslo Sanitetsforening på Smedstad

Leoul Mekonen fra MIR holdt foredrag om kulturkompetanse og sensitivitet i frivilligarbeid for 30 frivillige i Home-Start-Familiekontakten. Deltakere på kveldseminaret er frivillige familiekontakter som bistår og støtter innvandrerfamilier i integreringsprosessen. Home-Start Familiekontakten er et program for småbarnsfamilier som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen en periode. Familiekontaktene er frivillige som er glade i barn og familier, og ønsker å bidra for at noen andres hverdag skal bli litt lettere. Familien får besøk mellom 2-4 timer i uken av en fast familiekontakt i inntil 6 måneder.

Foto: Amanda Knudsen, OSF

I MIR jobber Leoul med prosjekter hvor dialogarbeid står sentralt som metode i helsefremmende og forebyggende arbeid. Under foredraget fortalte Leoul om egne erfaringer med disse prosjektene og om hvordan MIR tar i bruk kulturkompetanse og sensitivitet for å ta opp temaer som kan være tabubelagte blant innvandrere. Leoul sier det er viktig å dele denne kunnskapen med andre organisasjoner slik at de møter innvandrere på en akseptabel og tilpasset måte. Foredraget fokuserer på kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og holdninger frivilligearbeidere trenger for å jobbe med småbarnsfamilier med innvandrerbakgrunn. Ved å anvende kulturkompetanse i forebyggende arbeid fremmer man «empowerment» hos innvandrere – et begrep som refererer til det om å mobilisere og styrke folks egne krefter.

 

MIR har mye erfaring i å bistå andre frivillige og ikke-statlige organisasjoner som jobber med minoriteter. Er du eller din organisasjon interessert i utvikling av kulturkompetanse i frivilligarbeid ta kontakt med MIR.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/kulturkompetanse-familiekontakter/