MiR var medarrangør for Helsefestivalen 2022

23. og 24 september ble Helsefestivalen avholdt – den 4. i rekken på like mange år. Denne gangen var det utfordringer knyttet til funksjonsnedsettelser som stod i fokus, og en rekke organisasjoner, frivillige og enkeltpersoner bidro til å løfte fram temaet gjennom deltakelse på Helsefestivalens fagseminar og på Grønland Torg på en travel lørdag.  

Årets fagseminar kunne by på en rekke interessante innlegg og en engasjert paneldebatt. Shahrzad Arfa fra Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus fortalte om funksjonshemmedes utfordringer i møte med hjelpeapparatet. Tverrkulturell Helseinfos tidligere styreleder, Fowzia Finstad, delte sin personlige erfaring som mor for barn med funksjonsnedsettelse. Agatha Joyce Oginere, representant for Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence (Campcom) fortale om organisasjonens tiltak rettet mot minoritetspersoner med funksjonsnedsettelser. Henriette Nielsen, politisk rådgiver for ULOBA, informerte oss om funksjonshemming, normbryting, skeivhet og interseksjonalitet. Amina Benattou fra Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep, holdt innlegg om funksjonshemming som sårbarhetsfaktor for overgrep. Mona Drage, fra LHL Internasjonal, fortalte om likepersonsarbeid og bekjempelse av stigma, mens advokat Geir Lippestad holdt et innlegg om rettigheter og menneskeverd. Fagseminaret ble avsluttet med en panelsamtale med innlederne og spørsmål fra salen. Det ble et interessant og lærerikt fagseminar med mange rørende historier. Hege Tegler var konferansier for dagen og gjorde dette på kyndig vis.


På grunn av pandemien arrangerte Helsefestivalen kun digitale fagseminarer i 2020 og 2021. Det var derfor spesielt å kunne gjenta suksessen fra 2019 med Åpen dag hvor deltakere var fysisk til stede. 14 organisasjoner bidro med stand på Grønland Torg – hvor publikum fikk med seg musikk, dans og servering. Fersk etiopisk kaffe var også i år et populært trekkplaster.

Åpen dag på Grønland Torg ga en flott ramme til å fronte Helsefestivalens hovedmål, som er å nå frem til innvandrere og minoriteter med informasjon om fysisk og psykisk helse.

Vi i MiR takker alle som bidro til gjennomføringen av Helsefestivalen 2022 for samarbeidet.    

Arrangører sammen med MiR: Tverrkulturell Helseinfo og LHL Internasjonal.  

Samarbeidspartnere og bidragsytere:

HivNorge, Aksept, Norsk folkehjelp, Oslo Røde Kors og Marte nettverkssenter , Skeiv verden, Diabetesforbundet, NOK Oslo, Interkulturell Kvinnegruppe (IKKG), Kreftforeningen, Europeisk Minoriteter Online, MiR og MiRung, LHL internasjonal og Tverrkulturell Helseinfo.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-var-medarrangor-for-helsefestivalen-2022/