MiR holdt innlegg om frivillige organisasjoners rolle i integreringsarbeidet

Fra høyre: Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, Isa Malene Isene, styreleder i LNU, Fahim Naheem fra Pakistansk Kulturforening Skedsmo og Fathia Khalif Gele fra MiRs styre.

Stortinget har vedtatt en ny integreringslov som gjelder fra 1. januar 2021. I tillegg til et fokus på opplæring, utdanning og arbeid, tar loven også for seg hvilken rolle sivilsamfunnet kan spille i integreringen. Det legges opp til større grad av samarbeid mellom det offentlige tjenesteapparatet og frivillige organisasjoner. Dette er noe MiR ønsker velkomment, og vi håper å få brukt vår kompetanse og alle våre dyktige ressurspersoner aktivt i dette arbeidet i årene fremover.

Regjeringen vil nå jobbe med å utarbeide en strategi for hvordan de skal involvere de frivillige organisasjonene i integreringsarbeidet fremover. MiR var invitert med som en av to innvandrerorganisasjoner, sammen med Pakistansk Kulturforening Skedsmo, til å gi sitt innspill til strategien, på et direktesendt webinar i regi av Kunnskapsdepartementet. Webinaret kan du se HER.

Fathia Khalif Gele fra MiRs styre la frem MiRs innspill til strategien, og fokuserte på tre punkter hvor MiR mener frivillige organisasjoner kan spille en viktig rolle i integreringsarbeidet:

1)     Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner er en viktig alternativ mestringsarena hvor deltakere kan få nye impulser og erfaringer. Her kan de få brukt sin uformelle kunnskap og kompetanse som ikke alltid verdsettes i arbeidslivet. En meningsfull hverdag og følelsen av at man gjør en forskjell er utrolig viktig for menneskers følelse av egenverd. Slik aktivitet bidrar til positiv vekst for den enkelte, og er spesielt viktig for de som står utenfor arbeidslivet.

2)      Myndighetene må ta innvandrere på alvor og anerkjenne deres verdier, erfaringer og kunnskap! MiR har stor grad av brukermedvirkning i vårt arbeid, og våre tiltak formes etter ønsker og behov fra nettverksmedlemmene i våre lokallag. Gode rollemodeller med samme kulturbakgrunn bidrar til at enkeltmennesker kan få økt tro på seg selv og sine evner, og på at de kan spille en viktig rolle i det norske samfunnet.

3)      Samarbeid er viktig! Organisasjoner må styrke og løfte hverandre, ikke konkurrere. Vi jobber alle mot samme mål i integreringsarbeidet og lykkes best ved å samarbeide. MiR setter pris på det gode samarbeidet vi har med både større og mindre aktører, innen både det frivillige og det offentlige.

Fahim Naheem fra Pakistansk Kulturforening Skedsmo la i sitt innlegg vekt på innvandrerorganisasjonenes rolle som brobyggere i integreringsarbeidet. Dette er et syn MiR slutter opp om. Det var også gledelig å på seminaret få et gjensyn med Narges Porzia som er vår tidligere samarbeidspartner fra Flyktningtjenesten i Rælingen kommune, hvor MiR har holdt datakurs for nyankomne flyktninger. 

Regjeringen ønsker å gå bredt ut for å få innspill til strategien og har derfor lansert en egen nettside hvor både organisasjoner og privatpersoner kan komme med innspill.

https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integrering/kd/innspill-til-integrering-i-hverdagen/id2827532/

Vi oppfordrer alle til å si sin mening om hva som fungerer godt i integreringsarbeidet og hva som kan gjøres bedre. Innspill kan sendes inn frem til fristen 26.2. Del gjerne dine innspill med oss gjennom å sende en kopi av dem på e-post til post@mirnett.org, slik at vi kan bidra til å løfte dine innspill i våre møter med beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-holdt-innlegg-om-frivillige-organisasjoners-rolle-i-integreringsarbeidet/