2020 – Et år fylt med utfordringer og muligheter

2020 har vært et utfordrende år for MiR, som for de fleste andre. Men det har også vært lærerikt og bydd på nye muligheter! Til tross for at koronaen gjorde det svært vanskelig å gjennomføre våre prosjekter på vanlig måte, har vi likevel klart å utrette mye innenfor myndighetenes påbud og råd knyttet til smittevern. Vi har også benyttet krisen til å styrke kommunikasjonen med de som er tilknyttet MiR: vi har holdt oss oppdaterte på hvordan de har det og sørget for å være en pålitelig informasjonskilde ut i en tid hvor veiledning og råd har vært svært viktig.

Året begynte med god vind i seilene for oss. I januar tok vi for andre gang imot amerikanske studenter fra St. Olaf College i Minnesota til arbeidspraksis hos MiR. Studentene bidro med leksehjelp, og oversatte store deler av nettside-innholdet vårt til engelsk. Med hjelp av studentene startet vi også opp en engelskgruppe for voksne i våre lokaler i Torggata. Dette var populært, og ble startskuddet for vårt nye faste tilbud «Åpen møteplass».

I mars ble som kjent alt snudd på hodet med nedstengingen av skoler, barnehager, arbeidsplasser, aktiviteter og fysiske møteplasser. Det ble fort klart for oss at det var et stort behov for god informasjonsutveksling i all usikkerheten og forvirringen rundt koronasituasjonen. En av styrkene til MiR er at vi raskt plukker opp viktige saker som berører vårt nettverk, og vi har nådd mange med viktig informasjon både i direkte samtale og samhandling med enkeltpersoner og små grupper, men også ved bruk av elektroniske virkemidler.

En kartlegging i MiRs nettverk viste at mange foreldre med minoritetsbakgrunn slet med å finne informasjon om skole, fritidsaktiviteter for barn og flere har blitt permittert. Disse temaene ble derfor fokuset i informasjonsarbeidet til MiR. At podcast-kanalen vår «Multikulti familiepod» allerede var planlagt lansert i mars passet slik sett veldig bra, da vi nå hadde nok et verktøy for formidling av informasjon.

I løpet av året som har gått har vi produsert 10 podcast-episoder i vår kanal. Flere av episodene har naturlig nok tatt koronasituasjonen som utgangspunkt med tematikk knyttet til stress, angst og psykisk helse, permisjoner og arbeidsliv, og barn- og skolehverdagen under korona. Vi har hatt intervjuer med lærere, psykologer og forskere. Samtidig har vi tillatt oss å lage podcaster som ikke direkte har vært korona-relatert, som intervjuet med daglig leder i Skeiv verden i tilknytting Pride Week, og tematikk knyttet til rasisme-problematikk.

For å høre våre podcaster, trykk her

MiR fikk også etterhvert ekstra tilskudd fra IMDI for å spre oppdatert smitteverninformasjon, og vi produserte videoer og podcaster på flere språk for å nå ut med viktig informasjon. Disse, sammen med veiledning og råd, ble samlet i en egen ressursportal på vår nettside.

For å besøke vår ressursportal for koronainformasjon, trykk her

Vi har også jobbet aktivt for å videreformidle det vi plukket i vårt nettverk til myndighetene gjennom innspill og høringer. I april deltok vi i møter om koronasituasjonen med Byråd i Oslo Omar Samy Gamal og daværende statsråd Guri Melby i Kunnskapsdepartementet. Vi sendte også våre innspill til Barne- og familiedepartementet i deres arbeid om en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier. I høst sendte vi inn våre innvendinger og innspill til forslag til statsbudsjettet for 2021, både til Utdannings- og forskningskomiteen og til Familie- og kulturkomiteen. Styreleder Whyn Lam presenterte våre innspill i sistnevnte komite i en digitalt overført høringsrunde.

For å lese mer om våre innspill til forslag til statsbudsjettet 2021, trykk her

Da sommeren nærmet seg åpnet det seg muligheter for fysiske møteplasser ettersom smittetallene gikk ned. I mai kunne vi komme med den gledelige nyheten at vi kunne starte opp med leksehjelp i Oslo igjen!

«MiRs Sommerskole» ble opprettet som et tiltrengt tilbud til barn når mesteparten av kommunale ferietilbud var stengt. 15 barn fra 4. til 6. trinn deltok på ulike kreative og morsomme aktiviteter både innendørs og utendørs. Det ble arrangert workshops med maling, kunst og teater, leker og konkurranser – og det ble mange turer i nærmiljøet. Barna fikk prøve seg på ting de ikke har gjort før, og de hadde det også veldig gøy!

MiR har også hatt en satsing på friluftsliv over flere år nå, hvor vi legger til rette for friluftslivsopplevelser gjennom turer, aktiviteter og opplæring. Heldigvis er naturen alltid åpen, så friluftslivsprosjektet har gått som tilnærmet normalt. I juni holdt vi friluftslivsleder-kurs for ungdommer, med overnatting ute, opplæring i bruk av kart og kompass, og i matlaging på primus. En rekke av våre lokallag arrangerte også sommeraktiviteter og turer hvor friluftsliv stod sentralt. MiR Bergen arrangerte campingtur til Flatlandsmo i Voss. MiR Kristiansand tilbød tur for familier på Bringsvær leirskole. MiR Bodø har hatt tur for ungdommer på Saltstraumen brygge. MiR Øvre Romerike har hatt tur for familier til Hunderfossen Familiepark, og MiR Oslo har hatt familieturer til Brennabu leirskole. Friluftslivssatsingen til MiR er støttet av Miljødirektoratet, og øvrige midler til turer får vi fra Bufdir.

I tiden fra juni til desember har det blitt tilbudt en rekke aktiviteter i Torggata, som: dansegruppe, Yoga for kvinner, lesesirkel og norskkurs, kurs i å lage podcast, strikke- og heklekurs, og kurset «D@mer og d@t@». Vi har også hatt digitale malekurs og norskkurs. Vi fortsetter med «Åpen møteplass» på nyåret, da med malekurs, strikkekurs og bildebehandlingskurs.

Les mer om Åpen møteplass, her

I september avholdt MiR sin årskonferanse med tilhørende årsmøte. Konferansen bestod av et kurs om likestilling i utdanningsvalg, en kurspakke som MiR selv har produsert, og en todagers workshop med dialog- og konfliktløsningsveiledning fra Nansen Fredssenter.

En stor begivenhet var å kunne huse «Helsefestivalen 2020» i våre lokaler. 18. september ble Helsefestivalen arrangert digitalt med seminaret «En høst med korona – hva vil det bety for deg og meg», som ble strømmet live på Facebook. Som tidligere var MiR en av hovedarrangørene, sammen med THI – Tverrkulturell Helseinfo, Link Oslo – senter for selvhjelp og mestring og LHL Internasjonal. Seminaret tok for seg ulike sider ved koronaepidemien, og hvordan den påvirker vårt dagligliv på arbeid, på skolen, og som foreldre.

Arrangørene: Fowsia Siad og Wolela Haile (THI), Ingunn Nordstoga (LHL Internasjonal), Hege Iversen (MiR) og Anne-Grete Bjørlo (LINK Oslo, ikke i bildet) utgjør arbeidsgruppa som arrangerte Helsefestivalen.

Hele seminaret på to timer kan fortsatt sees ved å følge denne linken.

Vi vil selvfølgelig fortsette arbeidet med å tilby trygg og lettfattelig informasjon knyttet til korona. Samtidig er det mange viktige områder som vi jobber parallelt med, som vi vil videreføre og se resultatene av i 2021. Vi ser derfor med optimisme på det nye året, hvor vi vil fortsette å skape viktige møteplasser og læringsarenaer, spre nyttig kunnskap, og styrke og utvide nettverket ved å inkludere flere!

Vi ønsker med dette dere alle en god jul og et riktig godt nytt år!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/2020-et-ar-fylt-med-utfordringer-og-muligheter/