“Vold i nære relasjoner under korona

I 2020 fikk MiR støtte av Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) til et prosjekt for å forebygge vold i nære relasjoner blant ungdommer og voksne med innvandrerbakgrunn. Dette har vært spesielt viktig i perioden med korona-pandemien ettersom konflikter, krangler og vold i nære relasjoner med stor sannsynlighet har økt under nedstegningen av samfunnet. Frustrasjoner går gjerne først utover de nærmeste.

Prosjektstøtten har gitt oss mulighet til å lage en rekke filmer som gir råd og veiledning i ulike situasjoner.
Filmene tar for seg problemstillinger som strekker seg fra psykisk manipulasjon, uærlighet i forhold, verbal og fysisk vold og mer, men det er også en rekke gode råd og tips for å pleie familie- og kjæresterelasjoner som vi tror vil være til nytte for mange.  Vi gjenforteller også historier som modige jenter har delt med oss, og som forhåpentligvis kan bringe inspirasjon til de som befinner seg i liknende situasjoner slik at man vet at man ikke er alene. Filmene er tekstet på flere språk.”   

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/vold-i-naere-relasjoner-under-korona/