MiR deltok på konferanse om uformell språklæring i København

MiRs styreleder, Whyn Lam (til høyre i bildet), på plass i København på konferansen «Informal Language Learning and Media for Migrants in the Nordics».

20. mai deltok MiRs styreleder Whyn Lam og daglige leder Hege Iversen på konferansen «Informal Language Learning and Media for Migrants in the Nordics». Konferansen ble arrangert i forbindelse med prosjektet «Integration i Norden» hvor MiR er samarbeidspartner. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd. Den svenske foreningen Språkkraft sto, i samarbeid med UNESCO Institute for Lifelong Learning, som arrangører av konferansen. 

Å lære seg språket er den viktigste nøkkelen til integrering. Språklæring skjer ikke bare på skolen og andre formelle arenaer, men også på uformelle arenaer og i hverdagslivet. Å kunne lese og forstå nyheter og annen informasjon i landet man bor i er viktig for å kunne delta fullt ut i samfunnet. Mye ressurser har blitt investert i formell språkopplæring i de nordiske landene, men det er behov for å også synliggjøre verdien av uformell språkopplæring. Ulike former for uformell språklæring og verdien av dette var derfor hovedtemaet for konferansen. 

Se filmen til Språkkraft om hvordan man kan benytte appen

Konferansen var veldig lærerik, og det var inspirerende å få innblikk i hvordan det jobbes på feltet i de andre nordiske landene. MiR fikk også muligheten til å dele sine erfaringer med uformelle arenaer for språklæring, som for eksempel vårt tiltak «Åpen Møteplass» i Oslo. 

Konferansen satte også søkelyset på rollen massemedia kan spille i den uformelle språklæringen, som en viktig del av demokratiutviklingen. Offentlige medier har et viktig samfunnsansvar når det gjelder å gjøre nyheter og viktig informasjon tilgjengelig for hele befolkningen, og på denne måten bidra til både språklæring, inkludering og demokratiutvikling. I Sverige og Finland benyttes appen «Språkplay» for å tilgjengeliggjøre alt innhold hos rikskringkastingen (SVT i Sverige og YLE i Finland). Vi synes dette er en viktig innovasjon innen uformell språklæring, som vi håper også vil bli tilgjengelig i Norge og på NRK etter hvert.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-deltok-pa-konferanse-om-uformell-spraklaering-i-kobenhavn/