MiR arrangerte «dilemmaverksted» i moské

Deltakerne på «dilemmaverkstedet» i engasjert diskusjon rundt et bord i moskéen.

Tirsdag 9. mai arrangerte MiR sammen med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Oslo og Enhet for mangfold og integrering (EMI) – Velferdsetaten «dilemmaverksted» for offentlige ansatte. Denne gangen hadde vi gleden av å kunne invitere deltakerne til den vakre Tyrkisk Islamske Union Moské i Motzfelds gate.

Utgangspunktet for arrangementet var etiske dilemmaer og utfordringer som offentlig ansatte møter på arbeidsplassen. I dagens flerkulturelle samfunn vil man møte folk med forskjellige holdninger. Her kan det oppstå̊ episoder hvor man oppdager at den andre har holdninger eller verdier som man er helt uenig i. Hvordan skal man forholde seg til brukere som grunnleggende tenker annerledes på barneoppdragelse, kjønnsroller, samliv, tro eller livssyn, seksualitet, naboskap, vold med mer?

Under verkstedet ble deltakerne utfordret på blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan kommunisere med personer/brukere med helt andre holdninger eller andre tros- og livssynsverdier enn det du har eller er vant til?
  • Hvordan komme i dialog og ha respekt for hverandres meninger?
  • Hvilke mekanismer fører til konflikt, og hvordan kan vi overvinne motsetninger?
  • Hva er fordeler og ulemper med å se dilemmaer fra flere perspektiver?
  • Hva er åpenhet? Hva med respekt? Hva betyr det å være tolerant? Og hva er likeverdighet?

Verkstedet ble en lærerik utveksling for arrangører og deltakere. Vi takker for samarbeidet og for muligheten til å få være med på å arrangere «dilemmaverkstedet» også i år. Forhåpentligvis får vi mulighet til å arrangere flere «dilemmaverksted» i fremtiden!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-arrangerte-dilemmaverksted-i-moske/