Intervju med en lærer under koronapandemien

Dagens episode av multikulti familiepodcast skal handle om hvordan det har vært for lærere under covid 19 utbruddet, eller spesifikt en lærer, Qaman Musse, som vi har med oss idag. Vi skal få tips om hvordan vi kan følge opp våre barn fra et lærerperspektiv og samtidig få et lite innblikk i hvordan det er å både være lærer på ungdomsskolen samtidig som han er far til en 3.klassing og en som går i barnehagen. 

Forskning viser at foreldrenes bakgrunn dessverre påvirker barnas skoleresultater. Skolen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller når lærerne er flinke. Men nå med nettundervisning er det ikke så lett å følge opp for lærerne, så ansvaret blir skjøvet mer over på foreldrene. Men heldigvis tror jeg at mange lærere vil hjelpe til hvis du som foreldre tar kontakt med dem, hvis de kan.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/intervju-med-en-laerer-under-koronapandemien/