Tilbake til Skole-hjem samarbeid

Hvordan kan voksne delta i «laget rundt barnet»?

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen åpnet konferansen. Her foran en presentasjon med tittelen «En skole for alle – vi synliggjør muligheter».

MiR deltok 23.mars 2022 på Oslo Kommunale Foreldreutvalgs årlige konferanse for FAU med en stand. På konferansen var det mange gode innledere fra forskjellige skoler og blant annet Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen og Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo, som alle snakket om hva foreldre og skolen kan gjøre for at barna får det godt. De hadde et ekstra fokus på de barna som har det vanskeligst. To elever fra elevrådet på Sofienberg skole, som har fått Benjamin prisen fortalt også hva de mente var viktig for å få til et godt miljø og nevnte spesielt gode miljøarbeidere og aktiviteter i friminutt og etter skoletid som viktige.

Sagene skole fikk FAU prisen og 10000 kr for sitt gode arbeid. Det var en full sal og vi fikk snakket med flere FAU representanter som vi håper at vi kan få til et samarbeid med over tid slik at MIR kommer ut på enda flere skoler!

Se under for noen gode tips til foreldre!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/skole-hjem-samarbeid/hvordan-kan-voksne-delta-i-laget-rundt-barnet-page/