Tilbake til Kvinner i den digitale verden

«Kvinner i den digitale verden» – 10 samlinger for å bevisstgjøre, øke forståelse og styrke ferdigheter

Noen av deltakerne på kurset «Kvinner i den digitale verden». Kursholder Heidi Wyller fra DiMe er tredje person fra høyre. MiRs koordinator Claudette Vigueras (nummer to fra høyre) har stått for organiseringen av kurset.

MiR Oslo har fra september til november holdt kurset «Kvinne i den digitale verden» – et kurs om kvinners rettigheter, bevissthet om egen resiliens og hvordan man kan styrke digitale kommunikasjonsferdigheter.

Under kurset har MiR Oslo hatt fokus på å skape et trygt rom for å diskutere viktige temaer. De inviterte to svært kunnskapsrike kursholdere som holdt en temasamling hver. Den første var med Helen Christie som er psykologspesialist for barn og unge. Christie har arbeidet mye med traumelidelser og resiliens, og også med flyktninger som har kommet til Norge. Deltakerne fikk lære om selvhjelp og resiliens, samt individuelle, familiemessige og sosiale faktorer som gjør at mange klarer seg bra tross store belastninger.

Den andre temasamlingen var med Heidi Wyller, seniorrådgiver i Diskrimineringshjelpen og meglingsbenken DiMe, om rettigheter og muligheter for utvikling. DiMe eret lavterskel rettshjelps- og meklingstilbud som tilbyr gratis juridisk bistand for personer bosatt i Oslo. Kvinnene på samlingen fikk lære om det generelle lovverket knyttet til diskriminering, kvinnerettigheter og hva som forventes av kvinner i samfunnet. Wyller snakket også om autonomi for kvinner med minoritetsbakgrunn spesielt.  

Digitale ferdigheter er viktigere enn noen gang, derav tittelen på kurset. I november jobbet derfor deltakerne med å uttrykke, produsere og redigere digitalt innhold som tekst, bilder og video, med målsetting om å lage egne videoer knyttet til kurstematikken og publisere disse på egne kanaler på sosiale medier.   

Kurset har hatt ukentlige samlinger i MiRs lokaler i Torggata og avsluttes 22. november. Prosjektet har fått midler fra Oslo kommune.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/kvinner-i-den-digitale-verden/kvinner-i-den-digitale-verden-10-samlinger-for-a-bevisstgjore-oke-forstaelse-og-styrke-ferdigheter-page/