MiR og Korpsnett i samarbeid om mer mangfoldig rekruttering til korps

MiR og Korpsnett samarbeider for økt rekruttering av barn med flerkulturell bakgrunn til korps. Arbeidet er godt i gang med et temawebinar og en informasjonsfolder på 10 språk som er i utformingsfasen.

28. og 29. april arrangerte Korpsnett webinaret «Rekruttering i et inkluderende perspektiv» for korpsstyrer. Fra MiR stilte Claudette Vigueras som har bakgrunn fra kulturfeltet som danser, instruktør og formidler. Claudette delte erfaringer fra MiRs inkluderingsarbeid og forslag på hvordan korps kan jobbe for et inkluderende kulturliv i deres nærmiljø.

Claudette bemerket blant annet at å se korps med barn i uniform på nasjonaldagen er uvant og kanskje litt underlig for mange grupper i Norge, siden dette er noe man ikke finner mange andre steder enn i nordiske land. Det er derfor viktig å jobbe målbevisst for å spre kunnskap om at dette er et åpent og inkluderende tilbud til alle.        

MiR veileder korps
I arbeidet videre skal korpsene gjennomføre rekrutteringsaktiviteter og MiR tilbyr veiledning til de korpsene som ønsker det. Her vil MiR bidra med kunnskap til å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering ved å dele erfaringer og utvikle verktøy de frivillige styrene i korpsene kan bruke for å bygge ned barrierer for deltakelse og drive inkluderende rekruttering.

Som et viktig ledd i dette arbeidet blir det publisert informasjonsfolder på 10 språk som kan deles både fysisk og digitalt.

MiR er glade for å være med i dette samarbeidet hvor vi kan bidra med å stimulere til fellesskap og tillit i lokalsamfunnet. Skolekorpsene er en fellesarena hvor alle kan delta!

Prosjektet er støttet av Kulturtanken og IMDi

Claudette Vigueras fra MiR jobber med Korpsnett for økt rekruttering av flerkulturelle barn.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-og-korpsnett-i-samarbeid-om-mer-mangfoldig-rekruttering-til-korps/