MiR rekrutterer nye dialogarbeidere til sitt arbeid mot vold og overgrep

MiR har i mange år hatt dialogseminarer for foreldre. Nå har vi fått midler av Bufdir til å lære opp dialogarbeidere til enda flere språk.

For mange innvandrere kan møtet med det norske samfunnet bidra til konflikter i familien. Det er mange forventninger og krav man ikke var vant til fra hjemlandet og familiestrukturen kan bli endret. Dette kan lede til diskusjoner og krangling som noen ganger leder til vold.

Å kunne snakke godt sammen reduserer konfliktnivået i hjemmet. Vi har god erfaring med å ha grupper på forskjellige språk for å involvere deltakerne i å se løsninger for sitt eget liv. Å kunne diskutere på sitt eget morsmål gjør det mye lettere enn å måtte snakke på norsk.

MiRs metode er basert på å skape en god dialog i hjemmet og øke forståelse for partneren. Samtidig er det viktig å også spre informasjon om hva vold er og hvor man kan få hjelp.

Ønsker du å bli dialogarbeider?
Er du interessert i å bli en dialogarbeider? Vi skal ha kurs i løpet av høsten 2021 for dialogarbeidere. Etter et kurs kan du jobbe for oss og ha dialoggrupper på ditt morsmål. Men kurset er på norsk.

Krav til deltakelse:

  •          Norsk muntlig og skriftlig, minst nivå B1
  •          God formidlingsevne på ditt eget morsmål
  •         Er åpen og interessert i å lære en metode for holdningsendring
  •           Erfaring med presentasjon og undervisning kan være en fordel, men ikke et krav

Er du interessert? Send en epost til whyn@mirnett.org

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-rekrutterer-nye-dialogarbeidere-til-sitt-arbeid-mot-vold-og-overgrep/