MiR markerer FNs morsmålsdag i Bodø, Stavanger og Oslo

I anledning FNs morsmålsdag og initiativet Vår Dag vil tre av MiRs lokallag markere morsmålenes betydning og verdi. Dagen skal fremme språklig mangfold og flerspråklighet, og øke forståelse, toleranse og dialog rundt minoritetsspråklige og minoritetskulturelle tradisjoner.       

Somali, arabisk og spansk
I Stavanger vil MiR Stavanger sammen med Somali Community of Rogaland markere dagen med familiedag på Madla bydelshus. Arrangørene ønsker å samle både somalisktalende i Stavangerområdet og den øvrige befolkningen til å få et innblikk i språket og kulturen. Dagen vil bli markert 12. februar. I Bodø samarbeider MiR Bodø med Kultursenter for Arabisk Talere i Bodø med å samle arabisktalende og den øvrige befolkningen for en begivenhetsrik dag med fokus på arabisk språk og tradisjoner. Dagen vil bli markert 19. februar. MiR Oslo inviterer spansktalende og den øvrige befolkningen til underholdning og servering av mat og drikke fra spansktalende land. MiR Oslo ønsker også å involvere søramerikanske urbefolkningsgrupper for å vise frem det mangfoldet som finnes av språk og kulturuttrykk i Mellom- og Sør-Amerika. Dagen vil bli markert 19. februar.

En del av feiringen av Frivillighetens år
Alle arrangementene til lokallagene til MiR på VårDag er basert på frivillig innsats. Vår Dag er en del av satsingen til Frivillighetens År 2022 – en feiring for å synliggjøre betydningen av frivilligheten i samfunnet. Arrangementene er åpne for alle, men krever påmelding. Ta derfor kontakt med koordinatene til lokallaget der du ønsker å delta på forhånd!

Vi takker Frivillighet Norge og Sparebanksstiftelsen DNB for økonomisk støtte til arrangementene.   

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-markerer-fns-morsmalsdag-i-bodo-stavanger-og-oslo/