Lanseringsfest hos MiR

1. desember arrangerte MiR lanseringsfest i sine lokaler. Foruten å kunne samle samarbeidspartnere og venner til en hyggelig kveld, ønsket vi å formidle to viktige nyheter som vil forme den nå 15 år gamle organisasjonen vår framover. Det ble en innholdsrik kveld, med god mat, underholdning og gode samtaler.

Styrelder Whyn Lam holder presentasjon for gjestene på lanseringsfesten til MiR.

Navnebytte og etablering av ny stiftelse
Daglig leder i MiR, Hege Iversen, åpnet kvelden og ønsket alle gjestene velkommen. Hun kunne avsløre den første store nyheten for kvelden: MiR skifter navn.

MiR ble stiftet under navnet Minoritetsspråklig Ressursnettverk, deretter ble navnet endret til Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk. Dette navnet er beskrivende på hva MiR holder på med, men er imidlertid langt og vanskelig å huske.

Forslaget som vi nå har landet på ble vedtatt på årsmøtet i oktober. Organisasjonen vil formelt hete MiR, samtidig har vi endret betydningen av akronymet til Mangfold, inkludering, Respekt. Årsmøtet så seg enig i styrets forslag at disse er dekkende for MiRs verdier, ambisjoner og virke.


Styreleder i MiR, Whyn Lam, kunne videre avdekke en annen stor nyhet for MiR: etableringen av stiftelsen MiR Kompetanse.  MiR Kompetanse tar sikte på å forankre, profesjonalisere og videreutvikle den eksisterende kurs- og foredragsaktiviteten til MiR.

Hun kunne fortelle om hvordan kursvirksomheten gjennom MiR Kompetanse ønsker å bli et verktøy for å myndiggjøre folk ved å ta dem på alvor og samtidig kunne utfordre hvordan myndighetene og institusjoner i Norge tenker rundt inkluderingsspørsmål.

Whyn Lam fulgte opp med en spennende presentasjon om å finne sin identitet i Norge og viktigheten av å få folk frem i livet. Et eksempel hun trakk fram er etableringen av budbil-opplæring på arabisk, som har vært et vellykket prosjekt frontet av Taha Hussein, styreleder i MiR Kompetanse.     

Humanisme “with a punch to it”
Whyn Lam delte klipp fra en nylansert podcastepisode på Multikulti familiepod, hvor hun hadde intervjuet professor Ronald Sultana. Sultana er en profilert stemme innenfor feltet karriereveiledning.

Sultana kunne fortelle om hvordan karriereveiledning i mange tilfeller reproduserer maktstrukturer. Han tok utgangspunkt i sin egen historie hvor han som 13-åring strøk i fem fag på grunn av at han ikke hadde sterke nok engelskferdigheter som ung gutt på Malta. Hans medelever kom fra privilegerte familier hvor elitespråket engelsk ble snakket til daglig. Sultana ble oppfordret til å slutte på skolen han hadde jobbet hardt for å komme inn på og heller finne seg et manuelt yrke.

Et viktig poeng Sultana nevner er at hvis man ikke kan språket er det så godt som umulig å holde seg konsentrert på hva som blir undervist, og vi kan lett se parallellene til elever med annen språkbakgrunn enn norsk og hvordan de ofte blir veiledet i skole og av NAV-systemet i Norge. Sultana endte opp med en doktorgrad og professorstilling, og er slik sett et levende eksempel på at man kan bryte strukturene, og at det er utrolig viktig at karriereveilederne utfordrer tankene om hva man kan og ikke kan.

Hele intervjuet «Bli en ærlig og modig karriereveileder!» med professor Sultana kan du se her: https://youtu.be/MkG07oNyQ2M

Kahoot, iransk fingermat, mingling og jaguardans
Det formelle programmet ble avrundet med en uhøytidelig Kahoot-quiz. Etterpå ble det servert deilig iransk fingermat, kaffe og kaker. Det ble også underholdning med mexicansk urfolksdans da MiRs egen Claudette Vigueras vartet opp med jaguardans som en appell og bevisstgjøring av situasjonen til dette majestetiske kattedyret som er utrydningstruet.


Vi ønsker å takke alle gjestene som kom til vår lanseringsfest, og ser fram til et 2022 hvor vi kan jobbe videre med å utvikle oss og prosjektene vi er involvert i med nytt navn og nyetablert stiftelse!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lanseringsfest-hos-mir/