MiR var medarrangør av «dilemmaworkshop» under OXLO-uka

Arrangørene og ansvarlige for «dilemmaworkshop» på OXLO-uka (fra venstre): Rowena Teodicio, enhetsleder EMI, Marita Holmeset-Varpe, politisk rågdiver i Norsk Folkehjelpog konferansier på arrangementet, Heidi Wyller, jurist i DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, Channeh Maram Joof, OXLO-koordinator i EMI, Hege Iversen, daglig leder i MiR, Whyn Lam, styreleder i MiR og Roy Cato Einarsen, Oslo Politidistrikt

Mandag 15.11. var det duket til «dilemmaworkshop» under OXLO-uka. MiR var invitert sammen med Oslo Politiet, Diskrimineringshjelpen og Meglingsbanken (DiMe) til å holde faglig innlegg og delta i paneldebatt.  

Temaet for dagen tok utgangspunkt i profesjonelle og etiske dilemmaer offentlige ansatte møter i deres interaksjon med brukere med ulikt verdisett og holdninger. Hvordan skal man forholde seg til brukere som tenker grunnleggende annerledes rundt kjønnsroller, samliv, tro eller livssyn, seksualitet, naboskap, vold med mer?

Styreleder Whyn Lam brakte fram MiRs perspektiver og erfaringer på spørsmål som

  • Hvordan kommunisere med personer/brukere med helt andre holdninger eller verdier enn det du har eller er vant til?
  • Hvordan komme i dialog og ha respekt for hverandres meninger?
  • Hvilke mekanismer fører til konflikt, og hvordan kan vi overvinne motsetninger?
  • Hva er fordeler og ulemper med å se dilemmaer fra flere perspektiver?
  • Hva er åpenhet? Hva med respekt? Hva betyr det å være tolerant? Og hva er likeverdighet?

MiR er takknemlige for innspillene fra de som deltok og delte sine synspunkter på ulike dilemmaer man kan møte på arbeidsplassen. Dette gjorde at workshopen ble en lærerik utveksling for arrangører og deltakere. Vi takker også for samarbeidet med de andre arrangørene og for muligheten til å få være med på å arrangere denne viktige workshopen.

Forhåpentligvis får vi mulighet til å arrangere flere dilemmaworkshops i fremtiden!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-var-medarrangor-av-dilemmaworkshop-under-oxlo-uka/