Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021

Oktober er måneden da regjeringen annonserer sitt forslag til statsbudsjett for det kommende året. I den sammenheng har MiR levert to innspill til Statsbudsjettet 2021 – til Utdannings- og forskningskomiteen og til Familie- og kulturkomiteen.

MiR har i sitt høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen lagt særlig vekt på styrket innsats for dyktiggjøring av innvandrerforeldre i møte med barnehage, skole og at foreldrene skal kunne dra nytte av instanser som PPT, BUP og Barnevernet. Et annet kjernepunkt i MiRs innspill går spesielt på norsk- og kulturforståelse, hvor MiR ønsker å få gode rammer for å satse på veiledning på felt som oppdragelse, individ- og gruppetenkning, kjærlighet og samliv, og kjønnsroller og religions- og trosfrihet. (Les hele MiRs innspill under).

I innspillsnotatet til Familie- og kulturkomiteen har MiR kommet med tilbakemeldinger på en rekke viktige fordelinger knyttet til familie og oppvekst. Her legges det vekt på holdningsskapende/forebyggende arbeid, dialogarbeid/meklerarbeid, samlivskurs og utviklingstiltak. MiR framhever viktigheten av bevilgninger øremerket inkluderingsprosjekter for barn og unge, og tiltak for å styrke tilliten til barne- og ungdomsvernet. Det er også inkludert et forslag for å styrke informasjonsarbeidet rettet mot foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne. (Les hele MiRs innspill under)

Innspillsnotat Utdannings- og forskningskomiteen

MiRs-Innspillsnotat-horing-Utdanning-og-forskning

Innspillsnotat Familie- og kulturkomiteen

MiRs-Innspillsnotat-horing-Familie-og-kulturkomité-1

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/horingsinnspill-til-statsbudsjettet-2021/