Årskonferanse og 15-års jubileum for MiR

Deltagerne på Årskonferansen følger med på temafilmene om vold i nære relasjoner under MiRs Årskonferanse 2021 på Anker Hotell

Helgen 24. – 26. september holdt MiR sin årskonferanse på Anker Hotell i Oslo. Delegater fra alle MiRs lokallag var tilstede, i tillegg til våre ressurspersoner og andre nettverksmedlemmer.

Temaet for årskonferansen var forebygging av vold i nære relasjoner, som er et av MiRs nyeste satsningsområder. MiR har også i dette arbeidet fokus på brobygging, dialog og en kultursensitiv tilnærming. Gjennom helgen fikk deltakerne opplæring i dialogarbeid, presentasjonsteknikk, og i hvordan ulike former for vold kan virke inn på familier. Deltakerne har ulik kulturell bakgrunn, og har blitt satt i stand til å drive holdningsendrende arbeid innad i sine miljøer.

Selve årsmøtet ble satt etter en god lunsj på hotellet. Regnskapet og budsjett ble presentert, og styre ble valgt. Det ble ingen store endringer i styresammensettingen, men Magida Mohammed takket for seg etter fire år i styret. Vi takker Magida for den gode innsatsen hun har lagt ned i arbeidet for MiR gjennom disse årene! Magida vil bli erstattet av Nask Kheder som over flere år har vært aktiv i vårt lokallag i Øvre Romerike. Nask er aktiv i kommunepolitikken i Ullensaker, og vil være et verdifullt tilskudd til MiRs styre. Vi ønsker henne velkommen!

Etter årsmøtet forlot alle Anker Hotell og kunne sammen nyte en treretters middag på restauranten Masala Politics i Karl Johans gate – samme kveld som koronarestriksjonene opphørte. Under middagen ble det i anledning 15-års jubileet lansert en ny pris som skal deles ut på årsmøtet hvert år, nemlig prisen for årets koordinator. Prisen gikk til Mayada Mustafa fra MiR Bodø, for hennes utrettelige initiativ, pågangsmot, og gode samarbeidsevner. Det ble også gitt pris for «årets nykommer» til Zakaria Abdi Yusuf Osman fra MiR Stavanger. Lokallaget har fått til stor vekst og mye aktivitet på kort tid. Vi gleder oss til å følge dem videre!


Vi takker alle for frammøte og for en vellykket årskonferanse.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/arskonferanse-og-15-ars-jubileum-for-mir/