MiR-Ung besøkte Utøya

Som en del av prosjektet «Sammen mot rasisme og diskriminering» organiserte MiR-Ung helgen 18. – 19. september tur til Utøya. Utøya er nå mest kjent som åstedet til Norges verste terrorangrep – terroraksjonen 22. juli 2011. Øya er eid av ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, AUF, som har insistert på at øya skal bli brukt på en meningsfull måte også etter denne forferdelige hendelsen, hvor 69 ble drept, hovedsakelig barn og unge. Det er derfor lagt vekt på at øya skal være en «åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne». Det var i alt 7 ungdommer og 3 voksne som var med.

Gruppa ble møtt på kaia ved Tyrifjorden av Margit Mathisen som er omviser på øya. Sammen gikk vi ombord i MS «Thorbjørn» som AUF kjøpte i 1997, og som siden har sørget for forbindelsen mellom øya og fastlandet. MS «Thorbjørn er det samme fartøyet som gjerningsmannen kom over med da han utførte terroraksjonen.

Gruppa ble innlosjert i Skolestua, et hus hvor 47 personer klarte å gjemme seg for gjerningsmannen og et sted hvor ingen ble drept. Etter en god lunsj i det nybygde hovedhuset på øya, ble gruppa vist om på viktige steder ledet av Margit. Omvisningen ga innblikk i historien til Utøya før terroraksjonen, som ga kontekst til hvorfor dette stedet ble ansett som et terrormål for gjerningsmannen. Det ble oppmuntret til å stille spørsmål underveis, og ungdommene fikk også spørsmål av omviseren som vekket refleksjoner. I tillegg til omvisning ble det på ulike tidspunkter på dagen etablert samtaler i gruppe, slik at alle fikk mulighet til å dele inntrykk og lufte hva de følte. Spesielt sterkt var det å gå på kjærlighetsstien, besøke minnesmerket samt omvisningen inne i Hegnhuset, hvor Kafébygget nå er plassert.   

Etter en dag med mange sterke inntrykk fikk ungdommene trekke seg tilbake til Skolestua, med kortspill og snacks. Selv om Utøya har en ekstrem og trist historie, er det likevel viktig å kunne tillate seg å være sosiale og gjøre ting sammen som ikke dreier seg om hendelsen. Overnattingen ble også en fin anledning for å bli kjent og skape vennskap.

På søndagen ledet daglig leder i MiR en workshop i biblioteket, med fokus på hvordan vi sammen kan jobbe for demokrati og likeverd, og mot rasisme og diskriminering. Flere av ungdommene ønsket også å se mer av øya, og gikk sammen til ulike steder, som til pumpehuset. Det ble også gjort en del intervjuer av ungdommene underveis som vi ønsker å benytte i produksjon av filmer knyttet til prosjektet videre. Ungdommene som deltar i prosjektet får også mulighet til å være med å lage podcast om besøket og temaer knyttet til rasisme og diskriminering, så vi er spente på å følge med fortsettelsen og hvilke refleksjoner ungdommene har gjort seg under og etter besøket til Utøya.

Alt i alt er vi imponerte over arbeidet som har blitt nedlagt og verdigheten som stedet har fått 10 år etter ugjerningen. Takk også til The European Wergeland Centre (EWC) som arrangerte omvisningen. Prosjektet «Sammen mot rasisme og diskriminering» har fått støtte av Oslo kommune og LNU.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-ung-besokte-utoya/