Sammen mot vold og overgrep

I 2020 og 2021 har MiR-Ung fått støtte fra Bufdir for å jobbe mot vold og overgrep. Vold og overgrep kan ta mange former, og det synes ikke alltid om noen er utsatt for vold.

Hvordan kan du hjelpe deg selv og andre? Dette er temaer vi har jobbet med i prosjektet. I prosjektet har det blitt laget fire videoer.

Den første videoen heter “Hurt people”. Tiden leger ikke alltid alle sår og har du blitt såret i din barndom, er det også lett å såre andre. Du føler kanskje at du hele tiden blir angrepet og angriper først fordi du vil beskytte deg selv. Noen som er vant til vold hjemmefra vil bli sint på andre når de føler seg truet, også når de har blitt voksne.

Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helse:https://mentalhelse.no/Telefon: 116 123

Følg med på vår Facebook der vi vil legge ut de andre videoene, eller kan du også se dem her: https://mirung.org/sammen-mot-vold-og-overgrep/

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/sammen-mot-vold-og-overgrep/