Vel gjennomført IKT- og matematikkurs for NAV Eidsvoll

13 deltakere fra introduksjonsprogrammet ved NAV Eidsvoll har i løpet av høsten og vinteren gjennomført et 120 timers grunnkurs i IKT- og matematikk. MiR har samarbeidet med MiA (Mangfold i Arbeidslivet) om utviklingen og gjennomføringen av kurset. Lærere på kurset har vært Mehran Paymard fra MiR og Zoja Ghimire fra MiA. Ansvarlig fra NAV Eidsvoll har vært Merethe Kvernrød. Kurset er finansiert av Kompetanse Norge.

Deltakerne er fra Afghanistan, Etiopia, Somalia og Syria. De forteller at de har lært mye på kurset. E-post, nettbank og prosentregning er blant tingene kursdeltakerne trekker frem som spesielt nyttig i hverdagen. En syrisk mor som har deltatt på kurset forteller: «Før dette kurset hadde jeg aldri rørt en datamaskin. Jeg klarte ingenting og måtte be barna mine hjelpe meg. Nå har jeg lært meg å bruke mange programmer, så nå er det jeg som hjelper barna!»

Kurset har vært en suksess, og MiR og MiA gleder seg til å gjennomføre flere slike kurs i fremtiden. Først ut er Flyktningtjenesten i Rælingen kommune, hvor vi starter opp kurs i slutten av mars.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/vel-gjennomfort-ikt-og-matematikkurs-for-nav-eidsvoll/