MiR deltok på integreringskonferansen

Representanter fra MiR deltok i årets integreringskonferanse den 24 september. Dette er regjeringens årlige konferanse med integrering i fokus, arrangert av IMDi. Kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet konferansen, og statsekretærer fra flere departementer var også tilstede.

Mayada Mustafa og Liva Mohammednoori Delir fra MiR deltok i panelsamtalen mellom ungdom og foreldre. Mayada er MiRs koordinator i Bodø  og  Liva er en engasjert ungdom som  blant annet har drevet jentegruppe for MiR på Jessheim.  Asad Qasim og Ayoub Bouzakraft deltok også i samtalen, hvor temaet dreide seg om hvordan det er for minoritetsforeldre å oppdra barn i Norge og hvordan det er for unge med minoritetsbakgrunn å vokse opp med to kulturer.

Temaene til flere av hovedinnleggene var veldig relevante for vårt arbeid i MiR: Forskerne Ingrid Smette og Monika Grønli Rosten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, presenterte sin forskning på minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten, og Jon Horgen Friberg fra Fafo, presenterte sin forskning på temaet om ulike familiekulturer og sosial kontroll.

Panelsamtalen kan sees fra 90 minutter inn i sendingen her.

Vi i MiR er stolte av å ha slike flotte representanter på den nasjonale integreringskonferansen!

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/mir-deltok-pa-integreringskonferansen/