MIR holdt foredrag hos Minhaj Konfliktråd

Minhaj Konfliktråd (MKR) inviterte til seminaret «Prinsipper for et godt hjem-skole-samarbeid». Whyn Lam fra MiR holdt foredrag om barneoppdragelse og snakket om hvordan foreldre kan samarbeide med skolen for å engasjere barna i skolearbeidet.

MKR er en frivillig organisasjon med tilknytning til Minhaj-ul-Quran International, Norway. MKR har fokus på forebyggende arbeid gjennom informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, mobilisering av frivillige, hjelp ved konflikthåndtering og kursing i konfliktmekling. Gjennom sin virksomhet er Minhaj Konfliktråd også en brobygger mellom ulike religioner, og et bindeledd mellom minoritet og majoritet.

Du kan lese mer om denne seminardagen her, på MKRs nettside

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/foredrag-hos-mkr/