Tilbake til Filmer

Vold i nære relasjoner

MiR har i 2020 fått støtte av Barne- ungdom og familiedirektoratet til et prosjekt for å forebygge vold i nære relasjoner blant ungdommer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er rettet mot ungdommer og voksne med innvandrerbakgrunn, med vekt på kvinner og unge jenter. Videoene vi har laget er for å sette i gang diskusjoner om hvordan vold i nære relasjoner kan forebygges og hva man kan gjøre for å komme seg ut av dette.

I forbindelse med prosjektet har vi laget videoer som er tekstet på forskjellige språk.

Filmressurser

MiR har laget flere videoer vi bruker i arbeidet med foreldrene for å sette i gang diskusjoner:

Fortjener du lykke?
– å bryte ut av en skadelig relasjon (nå!)

Blir du utsatt for psykisk vold? Hva er egentlig det? Hva skal til for at du skal bryte ut? I denne videoen kan du få noen tips og gode råd.

Når du er ung er det vanskelig vite hvordan det skal være i et forhold. Du har ikke så mye livserfaring og noen ganger føles det vanskelig å innrømme at man har tatt feil og bryte ut.

Skader du noen psykisk?

Krangler dere mer? (Forebygging av konflikter i familien under korona)

I denne episoden skal vi komme med forslag til hva du kan gjøre for å få et bedre familieliv under korona.

Under covid-19 pandemien må familien være mye tettere innpå hverandre. Noen har store hus hvor alle har eget rom, så man kan få være alene. Men noen familier bor tett, der mange må dele rom, som gjør at man aldri får være alene. I noen familier har det ført til mer irritasjon, krangling og konflikt.

Kjærestetid under korona og hjelp til å bryte dårlige forhold

I denne videoen gir vi tips for å pleie et godt kjæresteforhold, og råd på hvordan man kan komme ut av et dårlig partnerforhold.

Dette er en forkortet versjon av filmen «Krangler dere mer?».

Hvorfor velger jeg feil menn? (En historie om vold)

«Hvorfor velger jeg feil menn?» er et kasus basert på en sann historie og er et godt utgangspunkt for å diskutere vold i nære relasjoner og hvorfor noen gang på gang velger kontrollerende ektefeller.

Noen kvinner (og menn) velger feil partnere igjen og igjen. Det blir et mønster. Hvordan kan du oppdage at din kjæreste er voldelig? De starter gjerne med kontrollerende atferd. Kjenner du deg igjen i denne sterke historien om vold i nære relasjoner? Se våre andre filmer for å søke hjelp.

Vold i nære relasjoner – Fysisk og psykisk vold

Har du tenkt over at vold også kan være psykisk, ikke bare fysisk? I denne videoen vil du få et eksempel på fysisk og psykisk vold og du vil få informasjon om hvor du kan få hjelp hvis du blir utsatt for det. Filmen er spesielt rettet om eldre barn og ungdommer.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/informasjonsmateriell/filmer/vold-i-naere-relasjoner/