Tilbake til Forebygging av uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer

Min Kropp – Mitt Liv!

MiR har nylig gjennomført prosjektet «Min Kropp – Mitt Liv» med støtte fra Helseetaten i Oslo. Formålet med prosjektet har vært å gjøre unge voksne med innvandrerbakgrunn mer bevisst hvilke valg de tar rundt egen helse. Gjennom prosjektet har vi nådd ut til nyankomne innvandrere på voksenopplæringen, hvor vi har holdt dialogsamlinger på ulike språk, og med en kultursensitiv tilnærming til temaet. I tillegg har det vært separate gruppesamlinger for gutter og jenter. Samlingene har vært ledet av Fathia Kalif Musse, som har fått bistand fra Emma Sibilio fra Amathea og Abdi Gele fra Folkehelseinstituttet i formidlingen av informasjon om temaet.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/helse/seksuell-helse/min-kropp-mitt-liv-side/