Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Et liv uten frykt og tvang

Siden 2015 har MiR har jobbet med dialogseminarer med foreldre om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll med støtte fra IMDI. På møtene våre ser vi at foreldrene er interessert i å vite mer, men at kun et møte ikke gir så stor holdningsendrende effekt hvis det ikke er noe oppfølging. Fra 2015-2017 har det blitt arrangert en rekke dialogseminarer i samarbeid med NAV, forskjellige religiøse samfunn og organisasjoner. I 2018 vil vi fokusere på negativ sosial kontroll.

Den siste tiden har vi fått henvendelser fra flere og flere skoler om ungdommer som har blitt sendt til hjemlandet, enten fordi de har hatt utagerende oppførsel eller fordi de generelt tror at det er fint for barna å ha noen år i hjemlandet for å lære språket og kulturen. Vi har også fått henvendelser fra ungdommer selv om dette temaet. Tanken er kanskje god, da de fleste foreldre gjør ting de tror er til barnets beste, men det kan ha store konsekvenser for barnas skolegang i Norge.

Spesielt ser vi at mange av barna som kommer tilbake til Norge i slutten av ungdomsskolen og på videregående skole sliter med å tilpasse seg den norske skolen. En ting er språket, da de har mistet en del av fagspråkutviklingen som gjør at de ikke klarer å følge med i undervisningen, men en annen side er det sosiale og tilknytningen til foreldrene. Barna kan bli utsatt for vold og traumer på enkelte skoler i utlandet, og at de blir frarøvet sin frihet, noe som er en krenkelse av deres integritet. I noen tilfeller ser vi at barna har et passivt-aggressivt forhold til foreldrene. Utad er de kanskje lojale til foreldrenes beslutning, men det er ikke til å stikke under en stol at de sliter med skolegangen. I mange tilfeller blir det store konflikter i familien, som ofte ender med enda mer og alvorlig utagerende eller innagerende atferd, der de nekter å gå på skolen eller skader seg selv med rus. Utekontakten og barnevernet i Oslo har møtt mange ungdommer som har bakgrunn fra opphold i hjemlandet.

For å unngå denne utviklingen der foreldre er så redde for at barna blir «fornorsket» at de sender dem ut av landet, må vi jobbe forebyggende. Foreldre må få informasjon fra barna er små at de må jobbe med å bygge gode relasjoner med barna og heller få hjelp i Norge hvis barna blir utagerende istedenfor å sende barn ut av Norge. Hvis barna har kommet i ungdomsskolealder er det vanskeligere å skape endring. Og enda vanskeligere er det å reparere etter at barna har vært lengre perioder i hjemlandet.

Overordnede mål
Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og holdningsendrende forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet rettet mot innvandrermiljøer gjennom dialogbasert empowerment arbeid.

Gjennomføring i 2018
Prosjektet vil være todelt med samtalegrupper med foreldre og generelle møter med andre om temaene. Vi har åpne møter med foreldre der vi snakker om temaene og hvor vi kan rekruttere til samtalegruppene for de som vil gå i dybden. Vi bruker i tillegg til personlig kontakt, innvandrerradioer/tv og sosiale media for å rekruttere foreldre.

I hver foreldregruppe ønsker vi minimum 7-8 familier. Det vil være 8-10 møter med hver av gruppene, der vi hver gang tar opp temaer knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Vårt fokus vil være på det sistnevnte da vi tror at det viktigste for foreldrene er å oppdra barn til å tenke selv istedenfor å handle ut i fra eksterne kontrollmekanismer. De skal få litt innsikt i utfordringer som ungdommene som vokser opp i Norge med to kulturer sliter med og få tips til å håndtere vanskelige situasjoner uten at konflikter tilspisser seg.

FILMER:

En viktig del av prosjektet i 2018 har vært å lage filmer som vi benytter i dialogarbeidet.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/1-et-liv-uten-frykt-og-tvang/

Dialog og konfliktløsning

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk har i 2020 hatt 10 personer på kurs der vi har lært Nansen fredsskoles metodikk for dialog og fasilitering av dialoger.  Kurset er en del av vårt prosjekt Et liv uten flykt og tvang. Gjennom prosjektet har vi sett at man i tillegg til dialogmøter for foreldre og barn, noen ganger …

Hvem utøver negativ sosial kontroll?

De fleste foreldre vil det beste for sine barn, men noen ganger går det litt for langt og det går over til kontroll. Vi er som oftest redde for at barna skal gjøre ting som senere de vil angre på eller som har større konsekvenser enn det de kan se selv. MiR har derfor de …

MiRs ungdomledere skal arbeide mot negativ sosial kontroll

Helgen 27. – 29- september arrangerte MiR ungdomsledersamling rundt temaet negativ sosial kontroll. Prosjektets hovedmålsetning er å drive holdningsskapende og holdningsendrende forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet rettet mot innvandrermiljøer gjennom dialogbasert empowerment arbeid. Sosialantropolog og MiRs styreleder Whyn Lam ledet kurset hvor ungdommene sammen undersøkte problemstillinger knyttet til dette …

Viktig foredrag om sosial kontroll i Bodø

MiR Bodø var 6. juni medarrangør for et foredrag om temaet negativ sosial kontroll, et samarbeid mellom ByLab,  MiR Bodø, og stiftelsen KUN. Minela Kosuta fra KUN stod for hovedinnlegget, og vår egen Mayada Mustafa holdt innlegg om MiRs arbeid på dette området. Spørsmål som ble diskutert var: Hva er egentlig sosial kontroll? Hva er …

Kurs på Københavnbåten med verdens kuleste ungdommer! Sammen mot utforskap og negativ sosial kontroll!

I februar 2019 arrangerte MiR et kurs for ungdommer som vil jobbe med andre ungdommer om negativ sosial kontroll. På kurset lærte de om ung-til-ung metode og «learning-by-doing» slik at de kan ha ungdomsgrupper selv. Det var en super gjeng, engasjerte og reflekterte! Kurset var støttet av IMDI.

MiR holdt innlegg under IMDIs lansering av FAFO-rapport

Forrige uke holdt vår styreleder Whyn Lam innlegg under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi sin lansering av Fafo sin rapport «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll». Rapporten viser at mange innvandrerfamilier sliter med sin rolle som forelder i Norge og føler at det de ser av den norske måten å oppdra barn på er fremmedgjørende fordi det er så forskjellige …

Ungdomsgrupper i romjulen

Julen er en tid hvor mange ungdommer går uten et fritidstilbud. Dette gjelder særlig de som ikke selv feirer jul. MiR har derfor gjennom romjulen hatt temasamlinger og aktiviteter for ungdomsgrupper både på Tøyen og på Linderud. På samlingene har ungdommene diskutert ulike temaer knyttet til identitet og det å ta egne valg. Samlingene har …

Høstens fedregruppe gjennomført

Denne høsten har det blitt gjennomført samlinger om barneoppdragelse for somaliske fedre og mødre. Fedrene og mødrene har hatt samlinger hver for seg, og de har møttes i helgene. Fedregruppen har blitt ledet av Qaman Kalif Musse (i midten, bakerste rekke), og inntil 15 fedre har deltatt hver gang. Samlingene har fokusert på å styrke …

Frokostmøte med Catherine Ducommun-Nagy

I april 2018 var MiR vertskap for et frokostmøte med den anerkjente famileteraputen Catherine Ducommun-Nagy. Ducommun-Nagy er kjent for sin formidling og videreutvikling av retningen Kontekstuell terapi, som tar utgangspunkt i arbeidet til hennes avdøde ektemann, Ivan Boszormenyi-Nagy, som blir regnet som en pioneer innenfor dette feltet. Hun har dessuten jobbet inngående med vanskeligstilt ungdom …