MiRs årsrapport for 2020 er nå tilgjengelig.

2020 har vært et spesielt og utfordrende år for oss, som for alle andre. Til tross for at koronaen gjorde det svært vanskelig å gjennomføre våre prosjekter på vanlig måte, har vi likevel klart å utrette mye – noe som gjenspeiles i denne rapporten, som kan leses her.

Nedstengingen og pandemien rammet mange i vårt nettverk særlig hardt, både sosialt og økonomisk. Behovet for pålitelig informasjon, råd og tilpassede aktiviteter har derfor vært spesielt viktig i året som har gått. Unntakstilstanden gjorde at vi måtte tenke nytt for å kunne møte målgruppenes behov. Digitale kurs, sommerskole for barn og alternativ julefeiring var blant våre nye aktiviteter i 2020.      

Vi ønsker å takke alle våre frivillige, nettverksmedlemmer og ressurspersoner for innsatsen de har lagt ned i 2020, og ikke minst for tålmodighet og støtte i et krevende år. Vi vil også takke tilskuddsgivere og samarbeidspartnere for støtten og det gode samarbeidet som har gjort vårt arbeid mulig i 2020.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mirs-arsrapport-for-2020-er-na-tilgjengelig/