MiR-Ungs prosjekt “SAMMEN MOT UTENFORSKAP” er godt i gang

I februar startet MiR-Ung prosjektet “Sammen mot utenforskap”. Prosjektet er støttet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU.

MiR-Ung skal holde aktiviteter, kurs og sammenkomster i prosjektet. Dette er for å forstå personer og grupper som mange ganger har en lengre vei å gå enn andre for å nå fram i samfunnet.

For eksempel kan det være personer med funksjonsnedsettelse. Det kan også være personer som er i en situasjon andre har fordommer mot, for eksempel grupper som har annen seksuell legning, eller mennesker med fluktbakgrunn.

Prosjektet skal også være sosialt – for å få ungdommer til å engasjere seg, og for å få flere medlemmer i MiR-Ung.

I februar hadde vi akedag i Korktrekker’n, og i mars hadde vi en fest i de nye lokalene til MiR i Torggata. I april vil vi ha en kursdag  med pizza først og kino etterpå. Da skal vi snakke med en som vet godt hvordan det er å leve med funksjonsnedsettelse.

Er du, eller kjenner du, en ungdom som er under 29 år, og som ønsker å engasjere seg – så ta kontakt med oss!

Følg med videre for å høre mer om prosjektet!

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-ungs-prosjekt-sammen-mot-utenforskap-er-godt-i-gang/