MiR samarbeider med Primærmedisinsk Verksted


Leoul Mekonen fra MiR og Jamal Ahmed, Omar Awale og Vilde Reichelt fra PMV Foto: PMV

MiR har fått støtte fra IMDI for å jobbe videre med tiltaket “Et liv uten frykt og tvang”. Prosjektet har som formål å være holdningsskapende og virke forebyggende mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet – dette samsvarer med regjeringens nye handlingsplan “Retten til å bestemme over eget liv”.

04. Mai hadde MiR et møte med Primærmedisinsk Verksted (PMV)På dette planleggingsmøtet deltok prosjektleder Leoul Mekonen fra MiR, tiltaksleder hos PMV Vilde Reichielt pluss tre andre ansatte. PMV driver forebyggende arbeid mot kriminalitet og rus gjennom dialogarbeid, deltakere møtes på jevnlig basis og bestemmer aktuelle temaer for dialog etter brukermedvirknings-prinsippet.

MiR skal i samarbeid med PMV holde 3 samlinger – to av disse med voksne innvandrere og en samling med innvandrerungdom. MiR kommer til å ta opp forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og ekstrem kontroll mot kriminalitet og rus. Jamal Ahmed fra PMV skal støtte i dialogarbeidet.

Samlingene organiseres som motivasjonsdager der Leoul skal dele sine erfaringer som asylsøker og flyktning. Leoul skal prate om hvilke utfordringer han har møtt i forhold til språk, utdanning og arbeid som nyankommen innvandrer. Han ønsker å gi inspirasjon til deltakerne ved å fortelle om hvordan en kan overvinne disse utfordringene og hvordan en kan lykkes på skolen og i arbeidslivet. Målet vil også være å motivere ungdommene på samlingen til å bli “change agents” i innvandrermiljøer i forhold til forebygging av skadelige tradisjoner knyttet til alvorlige begrensninger av unges frihet, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

For spørsmål angående samlingene ta kontakt med daglig leder i MiR på telefon 481 16 385
—————————
Om du ønsker du å vite mer om regjeringens handlingsplan “Retten til å bestemme over eget liv” kan du klikke her:

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-samarbeider-med-primaermedisinsk-verksted/