MiR markerte den internasjonale morsmålsdagen

Foredragsholderne Saleh Mousavi og Kosar Fatahi foran kunsten til Masi Derakhshan i anledning markeringen av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar. Mehran Paymard, styremedlem i MiR (tredje person til høyre), var initiativtaker for arrangementet.

21. februar var den internasjonale morsmålsdagen – en merkedag for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

I samarbeid med Pars Forening markerte MiR morsmålsdagen i Torggata. Ifølge FN har 40 % av verdens befolkning ikke tilgang på undervisning på et språk de snakker eller forstår. Dette skaper barrierer for bærekraftmålene og en vellykket inkludering på globalt og nasjonalt nivå. FN understreker at tilgang til undervisning på eget språk er viktig fra tidlig barndom av, ikke minst for å bygge bro mellom skolen og språket som blir benyttet i heimen.

Med utgangspunkt i situasjonen til iranere bosatt i Norge presenterte Saleh Mousavi bakgrunnen for markering av morsmålsdagen, og videre barnekonvensjonens historie og hvordan barnekonvensjonen har blitt fulgt opp i Norge. Kosar Fatahi fulgte opp med utdanningshistorien og morsmålsundervisningen i Iran. Fatahi beskrev også ønskene fra ulike etniske grupper og hva de gjør for å få mulighet til å undervise på eget morsmål.

Temaene knyttet til morsmålsundervisning som en grunnleggende menneskerettighet ledet videre til en åpen diskusjon blant de frammøtte.

Kunstneren Masi Derakhshan sørget for at lokalet ble prydet med kunst for anledningen. Derakshan har over tid jobbet med et bilde i våre lokaler som skal avdukes på kvinnedagen 8. mars på Lørenskog hus. Årets hovedparole er «Kvinne, liv, frihet».  

Medarrangører for utstillingen er Utdanningsforbundet Lørenskog, Sanitetsforeningen i Lørenskog, Kvinneklubben, Pars Forening, MiR, Biblioteket i Lørenskog, Lørenskog Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Utstillingen vil vare til 12. mars.    

Se linken for mer om dette arrangementet:

https://www.facebook.com/events/771331013897891

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-markerte-den-internasjonale-morsmalsdagen/