MiR Fredrikstad – Mangfold som styrker!

MiR har i 2019 mottatt midler fra Fredrikstad kommune for å drive tiltak som motvirker negativ sosial kontroll i Østfoldbyen. I prosjektet samarbeider vi med Glemmen videregående skole og deres prosjekt «Vennskap uten grenser». I prosjektet skal MiR gjennomføre fem dialogsamlinger for foreldre, hvor temaet er barneoppdragelse og sosial kontroll. Hittil har det blitt gjennomført en samling med foreldre fra Syria, Irak og Sudan. I løpet av november og desember skal det gjennomføres ytterligere fire samlinger, med ulike foreldregrupper.

Tirsdag 15.10 deltok MiRs daglige leder Hege Iversen sammen med dialogarbeiderne Azad Al-Hesso og Flurije Salijaj på et erfaringsdelingsseminar i regi av Fredrikstad kommune. Her delte de erfaringer fra MiRs arbeid mot negativ sosial kontroll, og fikk høre om arbeidet som blir gjort av andre organisasjoner på feltet.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-fredrikstad-mangfold-som-styrker/