Whyn Lam og Leoul Mekonen besøker Radio Latin-Amerika!

radio-lat

Foto: Radio Latin-Amerika / Hans Dahle

Styreleder Whyn Lam og neststyreleder Leoul Mekonen var på besøk hos Radio Latin-Amerika og snakket med journalist Hans Dahle om hva MIR er og hva MIR er opptatt av som organisasjon.

Lam forklarer til radioen at MIR jobber hovedsakelig med innvandrerfamilier ved å støtte dem i integreringsprosesser i Norge. MIR tar opp saker som barneoppdragelse, samarbeid mellom hjem og skole og andre situasjoner innvandrerfamilier møter i hverdagen. MIR bruker dialog-metoden for å nå forskjellige innvandrergrupper på grasrot-nivå. Mekonen sier at de har valgt dialogarbeid grunnet tilbakemeldinger fra innvandrergrupper om at det blir mye enveis-kommunikasjon når de mottar informasjon. At det er hverken rom for å stille spørsmål eller komme med egne meninger og diskutere disse.

Lam og Mekonen forteller at MIR jobber med nå med prosjekter som omhandler temaer så som likestilling, tvangekteskap, ekstrem kontroll og kjønnslemlestelse. Mekonen sier mange innvandrere har andre oppfatninger av hva som er likestilling og at mange har behov for mer kunnskap om norske regler, norsk helsevesen og om oppdragelse her i Norge. Mange innvandrere ønsker å ta opp disse tema med kvalifiserte personer som er godt integrert i det norske samfunnet, og da er viktig at folk forstår hvorfor de skal følge lover og visse retningslinjer.

Lam legger til at MIR har jobbet ganske lenge med disse problemstillingene og at de har god erfaring med å komme ut og snakke med andre med innvandrerbakgrunn. At hun selv har vietnamesisk bakgrunn og Leoul Mekonen etiopisk gjør dette noen ganger lettere – noen innvandrere tørr å være mer åpne med folk fra eget bakgrunn. Mekonen forteller de selv har kjennskap til ulike utfordringer asylsøkere og innvandrere opplever i det nye landet, noe som gjør det lettere å ta opp tema. Lam understreker da viktigheten av åpenhet og ærlighet, hvis ikke folk er ærlige får man ikke løst problemer. Hun sier at MIR ønsker å starte en dialog og komme med gode råd. MIR har taushetsplikt.

Lam og Mekonen snakker videre om viktige temaer som ekstrem kontroll, kvinnelig omskjæring, tvangsekteskap og likestilling.

MIR samarbeider med flere organisasjoner og vil nå ut til flest mulige; noen av disse organisasjonene er kirkesamfunn selv om MIR er livvsynsnøytral. Som Lam sier; MIR jobber på tvers av alle religionene. 

Alle organisasjoner som er interesserte i et samarbeid og ønsker at Whyn Lam og Leoul Mekonen kommer og holder dialog-møter kan ta kontakt.

Klikk på bildet nedeunder for å høre hele programmet

radio_link

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/mir-besoker-radio-latin-amerika/