Tilbake til Oslo

MiR Oslo gikk i tog på Kvinnedagen – og deltok på viktige seminarer i regi av Norsk Folkehjelp og Forskningsstiftelsen Fafo

Foto: Denisse Parada, Claudette og Camilla Vigueras foran Youngstorget 8. mars. I bakgrunnen er det en stor folkemengde med røde paroler.

Kvinnedagen ble markert 8. mars og MiR Oslo var til stede i toget. I sammenheng med markeringen av Kvinnedagen deltok vi også på to seminarer som var relevante MiRs arbeid – med forskning på innvandrerkvinner i arbeidslivet, negativ sosial kontroll og utdanningsvalg for ungdom.

Norsk Folkehjelp feiret 20. år med Kvinner Kan-programmet med markeringen «Kvinner forandrer verden»  7. mars på Litteraturhuset i Oslo. Se hele markeringen her.

8. mars inviterte Forskningsstiftelsen Fafo til seminaret «Er likestillingskampen for individualistisk?» hvor de presenterte sin forskning på negativ sosial kontroll og ungdoms utdanningsvalg. Deres perspektiver samstemmer i stor grad med MiRs observasjoner:

«Individets rett til vilkår som gjør individuelle valg mulig – uavhengig av hvilket kjønn man har, er helt sentralt i arbeid for likestilling. Retten til å bestemme over egen kropp og sitt eget liv, og til å realisere sitt potensial. Samtidig er det å skape seg selv innenfor rommet av muligheter som kvinner og menn har, noe vi gjør sammen med andre – og der de nære relasjonene er særlig viktige. Vi inviterer til refleksjon over betydningen av relasjoner når frie valg skal gjøres!»

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lokallagene/oslo/mir-oslo-gikk-i-tog-pa-kvinnedagen-og-deltok-pa-viktige-seminarer-i-regi-av-norsk-folkehjelp-og-forskningsstiftelsen-fafo-page/