Tilbake til Lokallagene

Bergen

Bergen

Aktiviteter
  • Friluftsliv – turer i nærområdet
  • Engelskundervisning for barn – annenhver helg på Olsvik skole
  • Morsmålsundervisning for barn
  • Matlagingskurs
Tidligere aktiviteter / prosjekter
  • Aerobic
  • Foreldreforum Årstad VGS – MiR-Bergens 3-årige samarbeidsprosjekt med Bergen Katedralskole. Målsetting: Å styrke samarbeidet mellom foreldre-barn og skolen. Dette som en ledd i forebygging av frafall fra videregåendeskoler. I forumet deltok foreldre og barn samt skolen; dette også i nært samarbeid med minoritetsrådgivere fra IMDI
  • MiR-seminar i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og IMDI i 2010
  • Fattigdomsprosjekt 2010
  • Familielæringskurs 2010
Anti-mobbingsprosjektet AKTOR (AKsept – TOleranse – Respekt)

”AKTOR” skal være en interessevekker. Formålet med prosjektet er å være nettverksbyggende, utviklingsfremmende, forebyggende og en støttespiller for foreldre, barn og skole.

Kontaktperson: Ky Nguyen

Epost: kynguyen2510@yahoo.com
Telefon: 909 97 633

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/lokallagene/bergen/

Årsmøte og opplæringsseminar i Bergen

MiR gjennomførte i helgen sitt årlige årsmøte og opplæringsseminar. På møtet deltok delegater fra MiRs lokallag fra hele landet. Sittende styre ble gjenvalgt, og det ble valgt inn to nye vararepresentanter; Fathia Kalif Musse og Sharam Sabouri. Tema for årets seminar var friluftsliv. MiR har de siste to årene mottatt støtte fra Miljødirektoratet for å …

MiR Bergen gikk de 4 toppene!

MiR er i gang med sitt nye prosjekt, “Innvandrerfamilier ut i Naturen”, støttet av Miljødirektoratet. Som første aktivitet i prosjektet gikk MiR Bergen Ulriken, Fløyen, Rundemannen og Sandviksfjellet i vakkert solskinnsvær. 23 deltakere var med. Det ble 28 km og 1200 meter stigning. Eldstemann var 68 år og yngste person var 12. Flott innsats, MiR …