Tilbake til MiR Kompetanse

MiR Kompetanse

MiR Kompetanse tilbyr forskjellige holdnings og kompetansehevende tiltak til kommuner og frivillige organisasjoner. I tillegg kan vi påta oss karteggingsoppdrag knyttet til flerkulturelle spørsmål.

Les under for nærmere beskrivelse av våre kurs.

Holdningskurs/dialogmøter

For mange flyktninger og innvandrere kan møtet med det norske samfunnet være en stressende opplevelse. Det blir stilt en del krav som de ikke forstår grunnen til. MiR har erfart at det kan være hensiktsmessig å skape en dialog rundt vanskelige tema istedenfor å informere målgruppen om hva som forventes av dem, da det er mange temaer som fremstår som mer fremmedartede enn de egentlig er. Ved å skape dialog kan man endre holdninger på en bedre måte enn å påtvinge voksne mennesker nye holdninger de ikke forstår noe av.

Våre dialogledere som snakker norsk, men også flere som snakker forskjellige språk, hvilket letteregjør dialog for de som ikke snakker norsk så godt. Den beste måten å endre holdninger på er å snakke sammen og kanskje lære av erfaringene til andre som har bodd lengre i Norge.

Vi har lang erfaring med å holde dialogmøter på voksenopplæringer rundt omkring i landet både i introduksjonsprogrammet og i samarbeid med Norsk folkehjelps «Kvinner kan».

Temaer vi har dialogledere i er:

  • Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
  • Vold i nære relasjoner
  • Likestilling
  • Grensesetting og spillproblematikk

Kurs i grunnleggende ferdigheter

MiR kompetanse har mange års erfaringer med datakurs, norskkurs og matematikkurs for innvandere og flyktninger med kort eller lengre botid i Norge. Vi har hatt rene klasser for kvinner og blandede klasser med gode resultater.

Forskning, evaluering og kartlegging

Vi påtar også prosjekter innenfor forskning, evaluering og kartlegging. Vi har spisskompetanse på kvalitative metoder og har mange personer med høy utdanning og multikulturell bakgrunn som kan benyttes i våre prosjekter.

Ta kontakt med oss for mer informasjon på post@mirnett.org.

Trykk her for å komme til kursportalen.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/kurs-og-foredragsholdere/kompetanse/