Tilbake til Foredrag

WHYN LAM – foredragsholder

Whyn Lam har 15 års erfaring med arbeid innenfor feltet hjem og skole. Hun er utdannet sosialantropolog og har jobbet med aksjonsforskning. Hennes bok ”Broer mellom hjem og skole” (tilgjengelig elektronisk på FUG sine hjemmesider) beskriver gode modeller for hvordan skoler kan inkludere foreldre i et videre samarbeid.

Hun har forsket på ungdommer med innvandrerbakgrunn; både ungdommer i risikosonen og ungdommer som har ”lykkes” i det norske samfunnet. Hovedfokuset har vært vietnamesiske, somaliske og pakistanske ungdommer som har gjort det bra i det norske samfunnet. Hun har spesielt sett på hvilke faktorer som kan påvirke ungdommer som velger utdanning og jobb i motsetning til en kriminell løpebane.

Whyn Lam har i mange år holdt foredrag for politiskolestudenter om ungdomsarbeid. Hun holder også foredrag for skoler og barnehager og kan bidra i prosesser hvor ønsket er å skape et bedre samarbeid med foreldre og foresatte. Hun holder gjerne motivasjonsmøter for de som vil starte foreldregrupper i samarbeid med MIR.

Whyn Lam kan kontaktes på whyn@mirnett.org

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/kurs-og-foredragsholdere/foredrag/whynlam/

MiR holdt innlegg under IMDIs lansering av FAFO-rapport

Forrige uke holdt vår styreleder Whyn Lam innlegg under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi sin lansering av Fafo sin rapport “Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll”. Rapporten viser at mange innvandrerfamilier sliter med sin rolle som forelder i Norge og føler at det de ser av den norske måten å oppdra barn på er fremmedgjørende fordi det er så forskjellige …

Styreleder Whyn Lam på Frivillighet Norges topplederkonferanse

MiR har i dag deltatt på Frivillighet Norge sin topplederkonferanse. Hovedtaler på konferansen var FNs spesialrapportør for forsamlings- og organisasjonsfrihet Clément Voule. Vår styreleder Whyn Lam holdt et innlegg om hvordan MiR bidrar til demokratibygging. Her løftet hun opp foreldrenes rolle i å være barnas støttespillere i møtet med skolen. Hverdagsdemokrati begynner med å få …

MiR med innlegg på Integreringskonferansen

Den nasjonale integreringskonferansen avholdes 19. september. Statsminister Erna Solberg åpner konferansen, og en rekke personer i regjeringsapparatet vil også være tilstede. MiRs styreleder Whyn Lam har fått taleplass med temaet Hvordan kan minoritetsorganisasjoner bidra til bedre skole-foreldre samarbeid? MiR er glade for muligheten til å dele våre erfaringer og synspunkter på denne viktige konferansen.

Styreleder Whyn Lam holder innlegg på Dataspillkonferansen 2018

Dataspillkonferansen 2018 arrangeres i regi av Medietilsynet, og i  år holder styreleder i MiR, Whyn Lam, innlegget “Foreldrerollen og dataspill: Er det forskjell mellom innvandrere og etniske nordmenn?” MiR har laget en rekke filmer som dreier seg om dette temaet, og som dere kan se på MiR sine ressurssider. Lam har jobbet med dataspillproblematikk knyttet …