Helsefestivalen 2020

Konferansier Lixian Chen med Le Hang Duong og Farzin Shahroukhi

18. september ble Helsefestivalen arrangert digitalt i MiRs lokaler i Torggata, med seminaret «En høst med korona – hva vil det bety for deg og meg», som ble strømmet live på Facebook. Hele seminaret på to timer kan fortsatt sees ved å følge linken under.

Trykk her for å se selve arrangementet

Som tidligere var MiR en av hovedarrangørene, sammen med THI – Tverrkulturell Helseinfo, Link Oslo – senter for selvhjelp og mestring og LHL Internasjonal.

Seminaret tok for seg ulike sider ved koronaepidemien, og hvordan den påvirker vårt dagligliv på arbeid, på skolen, og som foreldre. Vi ble guidet gjennom dagen av konferansier Lixian Chen, som til daglig jobber som seniorrådgiver ved Enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt i IMDI.

Wolela Haile (THI) åpnet festivalen.

Dagens første tema var «Arbeid, kvalifisering og rettigheter i en unntakstid». Her fikk vi høre innlegg fraRabia Musawi, daglig leder i LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk, Arnhild Rydland Rønning, teamkoordinator hos NAV Alna og Anders Stenersen, teamleder flyktninger i Caritas. Innlederne delte nyttige og tankevekkende refleksjoner rundt utfordringene de ser i arbeidslivet, og da særlig problemer som har forsterket seg på grunn av koronasituasjonen. En gjennomgående utfordring har vært god informasjonsflyt ut til allerede sårbare grupper, mangel på gode nettverk for å manøvrere seg i et allerede omskiftelig arbeidsliv, og viktigheten av å sikre seg kvalifikasjoner som arbeidslivet etterspør, som eksempelvis digitale ferdigheter.  

 

Konferansieren innledet deretter for tema nummer to: «Skole og smitteverntiltak: Oppfølging av elever og samarbeid skole-hjem», hvor undervisningsinspektør Tsega Gaim Kebreab fra Nordpolen skole, Hana Mulalic, fylkesleder for Elevorganisasjonen i Oslo, og Liv Guneriussen, byrådssekretær for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune stilte.

Hana Mulalic ga et elevperspektiv på hvordan elevene erfarte tiden med hjemmeundervisning og smittevernstiltakene som har blitt satt inn i skolene. Hun delte også sine meninger omhva som bør gjøres annerledes i skolen i tilfelle en oppblussing av smitte i samfunnet. Hun advarte spesielt mot effektene en ny stenging av skolene ville ha for sårbare elevgrupper. Tsega Gaim Kebreab supplerte med et lærerperspektiv, samtidig som hun viste stor forståelse og omsorg for elevenes situasjon. Informasjonsflyt ble også et av hovedtemaene i denne samtalen, og da med fokus på informasjon til elever og foresatte. Byrådssekretæren adresserte også de psykiske helse-belastningene denne situasjonen har påført mange, både lærere, elever og foresatte.

Liv Guneriussen, byrådssekretær for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Hana Mulalic, fylkesleder for Elevorganisasjonen i Oslo og Tsega Gaim Kebreab, undervisningsinspektør Nordpolen skole.

Psykisk helse var neste tema på programmet, med tittelen «Hverdagsmestring og ivaretakelse av sosiale relasjoner i koronatiden». Le Hang Duong, nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse og psykolog Farzin Shahroukhi delte nyttige innsikter rundt hvordan bekymringer, uro og tankevirksomhet kan gå ut over funksjonen man trenger for å mestre hverdagen. De ga også tips til hvordan man kan hjelpe seg selv og andre til å ivareta sin psykiske helse i en krevende situasjon.

Siste tema på programmet var rettet mot en utfordring som ble nevnt i de foregående samtalene: «Informasjon og tverrkulturell kommunikasjon: Hvordan nå frem til målgruppene?». Seniorrådgiver Ragnhild Spilker fra Migrasjonshelse-avdelingen til Folkehelseinstituttet snakket om innvandrerbefolkningen som en heterogen gruppe, hvor det er forskjeller på helsekompetanse og fortrukne informasjonskanaler for å finne, forstå og anvende helseinformasjon. Hun nevnte også viktigheten av frivillig sektor for å nå ut.  Mona Drage, daglig leder i LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse, viste deres interaktive nettkurs som er laget for å effektivt formidle informasjon fra helsemyndighetene og andre gode råd. Det kom tydelig frem gjennom dagen at for å nå ulike grupper må kommunikasjonen og informasjonen tilpasses. Dette ga disse to innlederne oss gode eksempler på.

Helsefestivalen 2020 ble en høyaktuell og bevisstgjørende digital festival, og vi oppmuntrer alle til å se og dele filmen som ligger ute på Facebook.    

Fowsia Siad og Wolela Haile (THI), Ingunn Nordstoga (LHL Internasjonal), Hege Iversen (MiR) og Anne-Grete Bjørlo (LINK Oslo, ikke i bildet) utgjør arbeidsgruppa som arrangerte Helsefestivalen.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/helsefestivalen-2020/

nb_NONorwegian