Fagdag i Eidsvoll – Barns integrering i skolen

p1150673_small

MIR var på fagdag i Eidsvoll. Tema for møtet:

Barns integrering i skolen – hvilken utfordringer møter barna både faglig og sosialt?

 

p1150676_small

Whyn Lam, Merethe Kvernrød og Beth Maria Furrevik-Gomes

Leder av FFKF (faglig forum for kommunalt flyktningarbeid) i Akershus, Beth Maria Furrevik-Gomes og Merethe Kvernrød fra flyktningetjenesten i Eidsvoll kommune ønsket alle velkommen.

På fagdagen var styreleder i MIR, Whyn Lam, en av foredragsholderne; hun pratet om viktigheten av samarbeidet mellom hjem og skole.

Lam refererte bl.a til “Læringsplakaten” som ble utarbeidet til Kunnskapsløftet i 2006 av Kunnskapsdepartementet og la vekt på punktet hvor det står at:

“… det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen”

laeringsplakaten

Læringsplakaten

Whyn Lam gikk videre med å presentere MIR`s ideologi som bygger videre på flere punkter i Læringsplakaten. MIR mener at alle foreldre er likeverdige og er en unik ressurs for sine barn. MIR ønsker å være gode rollemodeller både i skolen og i samfunnet og vil aktivt støtte familier i sitt møte med den norske barnehagen og grunnskolen.

Lam understreket at Hjem-skole-samarbeid er noe alle foreldre er kvalifisert til og ikke kun de som kan best norsk eller har mest utdanning.

Viktige spørsmål ble bragt på banen: Hvordan kan samfunnet bli mer inkluderende? Hva er våre verdier og grunnprinsipper? hvordan kan foreldre fra andre kulturer hjelpe barna sine slik at de tilpasser seg best mulig i et nytt land? Hva er prinsippet for barneoppdragelse i Norge?

 

p1150666_small

Foredrag: Samarbeid mellom hjem og skole – utfordringer og muligheter v / Whyn Lam

Lam viste til interessant forskning av David Sam og snakket om hans ulike integrerings-modeller.

Foredraget ble avsluttet med informasjon om hvordan man kan starte opp MIR-lokallag andre steder og om MIRs aktiviteter og tiltak på et lokalt og nasjonalt nivå.

 

 

Andre som holdt foredrag var Siw  F. Sjøtun fra Språksenteret, som snakket om språkutviklinger og om hvordan foreldrene kan hjelpe barna sine på best mulig måte. Audun Kvale fra KS (Kommunnesektorens organisasjon) la frem informasjon om bosetning og økonomi og snakket om de nye stortingsmeldingene; Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk og Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring.

flexid

Merethe Kvernrød viste frem en film av FlexID som handler om identitet, tilhørighet, utfordringer og ressurser hos multikulturell ungdom.

Klikk på bildet for å se filmen “Ungdom i identitetshåndtering – FLEXid”. Filmen er laget av Snøball Film på bestilling fra Nafo (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

Du kan lese mer om filmen her

 

 

p1150678_small

Whyn Lam styreleder i MIR, Merethe Kvernrød fra flyktningetjenesten i Eidsvoll kommune og Beth Maria Furrevik-Gomes leder av FFKF-Akershus

Permalenke til denne artikkelen: https://www.mirnett.org/wp/fagdag-i-eidsvoll-barns-integrering-i-skolen/