Vårt arbeid mot negativ sosial kontroll

MiR har i lengre tid arbeidet mot negativ sosial kontroll. Med midler fra IMDI har vi nå ferdigstilt et større kursopplegg som skal benyttes i samtalegrupper mellom utvalgte dialogarbeidere og ungdommer og voksne.

Leder for prosjektet er Whyn Lam. Hun beskriver sosial kontroll som usagte regler om hvordan du skal oppføre deg, noe som i mange tilfeller er bra siden det får et samfunn til å fungere. Negativ sosial kontroll er når den sosiale kontrollen blir for streng, hvor den begrenser din frihet som menneske og krenker dine menneskerettigheter. Dere kan høre en nærmere beskrivelse av negativ sosial kontroll i dette radiointervjuet med Whyn.

For å kurse dialogarbeiderne har MiR fått laget tre filmer som hjelpemidler for å få i gang dialogen. Disse filmene er en del av kursopplegget som er lagt opp for å få til gode diskusjoner og refleksjoner.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/vart-arbeid-mot-negativ-sosial-kontroll/