Styreleder Whyn Lam på Frivillighet Norges topplederkonferanse

MiR har i dag deltatt på Frivillighet Norge sin topplederkonferanse. Hovedtaler på konferansen var FNs spesialrapportør for forsamlings- og organisasjonsfrihet Clément Voule. Vår styreleder Whyn Lam holdt et innlegg om hvordan MiR bidrar til demokratibygging. Her løftet hun opp foreldrenes rolle i å være barnas støttespillere i møtet med skolen. Hverdagsdemokrati begynner med å få foreldre involvert i barnas hverdag!

Whyn deltok også i sofasamtale om frivillighetens rolle i demokratiet. Her la hun vekt på at dersom alle skal kunne bidra til demokratiet så må man også føle at ens verdier blir tatt på alvor i det norske samfunnet. Dette er noe mange innvandrere føler at er en utfordring i dag, når grunnleggende kulturelle verdier i deres kultur blir problematisert og sett på som negativ sosial kontroll. Dette gjelder for eksempel kulturelle forventninger om at man skal være gift for å ha et samliv, eller at barna skal ta seg av sine foreldre når de blir gamle.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/styreleder-whyn-lam-pa-frivillighet-norges-topplederkonferanse/