SHIP – School and Home Involvement Participation

SHIP er et EU prosjekt som gjennomføres i samarbeid med 5 andre organisasjoner fra Belgia (2 belgiske partnere), Portugal, Italia og Frankrike. Prosjektet ledes av European Center for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA).

I prosjektet er MiR hovedansvarlig for å dele «best practices»; våre gode erfaringer med metoden Familielæring. Familielæring er en metode som MiR har jobbet med i 10 år, der hovedmålet er å redusere terskelen for læring blant foreldre slik at foreldre kan involvere seg mer i barnas skolegang ved hjelp av å bli bevisst hvordan den enkelte lærer og bli bevisst læringsstiler. Det legges stor vekt på å styrke foreldrenes selvtillit.

18. september kom deltakerne fra partnerlandene til Norge i en uke for opplæringen. Her kan dere se noen bilder av deltakerne og prosjektet.


 Her kan du lese mer om prosjektet

 

Permanent link to this article: http://www.mirnett.org/wp/ship-school-and-home-involvement-participation/