Ressurspersoner i MiR

Som en frivillig organisasjon som taler foreldres sak, har vi samlet en gruppe med ressurspersoner som støtter vårt formål. Disse ressurspersonene bidrar med innspill på høringer, kommer med innspill på MiRs prosjekter, representerer MiR på møter på områder de er eksperter på osv. Vi har flere møter gjennom året med ressurspersonene der vi diskuterer forskjellige temaer, der de er med på å påvirke MiRs retning fremover.

Gunnhild Aakervik

Ressursperson

Gunnhild er norsklærer og lektor i ernæring, helse og miljøfag og jobber for stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (http://www.mangfold.no/) hvor hun er pedagogisk ansvarlig og har kurs innen språk, kultur, veiledning, forebyggende helse og mat. Hun har opprettet ressurssiden Fagnorsk (http://www.fagnorsk.no/) og har gitt ut flere bøker.  Hun har lenge samarbeidet med MiR i en rekke prosjekter, hvor hun blant annet har jobbet mye i opprettelsen og samarbeidet med Linderud skole som har pågått i en årrekke. Gunnhild var også sentral i samarbeidet mellom MiR, Mangfold i Arbeidslivet, og Bydel Grünerløkka.

Sunil Loona

Ressursperson

Sunil var med på etableringen av MiR og satt da i styret. Han er utdannet psykolog og er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (http://nafo.hioa.no/). Han har et stort engasjement for alle tiltak som kan bidra til å styrke multikulturalismen og flerspråklighet i skolen og samfunnet.

Helen Christie

Ressursperson

Helen er psykologspesialist for barn og unge, og har fungert som direktør for Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP) i åtte  år. Helen har arbeidet mye med traumelidelser og hatt resiliensfeltet  som fokus, og har en rekke publikasjoner bak seg. Hun har arbeidet med flyktningefeltet i Norge og deltatt i mange ulike internasjonale prosjekter.

Hans-Jørgen Wallin Weine

Ressursperson

Hans-Jørgen er professor i sosialt arbeid ved Avdeling for pedagogikk og helsefag på Høgskolen i Lillehammer. Han har engasjert og skrevet om en rekke emner, men har for tiden prosjekter som berører dataspill-avhengighet og gaming (utgitt bok om dette i 2016), og betente reaksjoner på norske barnevernsaker i øst-Europa. Hans-Jørgen har en lang publiseringsliste og fagkunnskap som MiR drar nytte av for å sette ting i kontekst.

Hilde Roald

Ressursperson

Hilde er pedagogikkutdannet og sosialantropolog: Hun har blant annet arbeidet som minoritetsrådgiver opp mot voksne, ungdom og skole. Hilde har sittet i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og stiftet bekjentskap med MiR gjennom dette vervet. Hun har en årrekke vært ansatt i IMDI som rådgiver. 

Lin Prøitz

Ressursperson

Lin er førsteamanuensis i digitale medier og kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold og er opprinnelig utdannet yrkesfotograf. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2007) i kjønn og medievitenskap. I de to siste tiårene har hun jobbet i og utenfor akademia med temaer knyttet til hvordan kjønn, seksualitet, etnisitet, intimitet og affekt kommer til uttrykk i digital og visuell kommunikasjon, og hvilken betydning dette har for enkeltindividet, kulturen og samfunn.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/ressurspersoner-i-mir/