Tilbake til Prosjekter

SKOLE

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/

LANGUAGE AS A BRIDGE

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk deltar i et prosjekt der formålet er å bedre kvaliteten på språkopplæring I EU. Tall fra EU viser at 24,4% av EUs befolkning lever risikosone for og i fattigdom og sosial ekskludering. Mange av de som blir rammet av dette er innvandrere og flyktninger som ikke behersker språket godt nok til …

Leksehjelp

Leksehjelp er et tiltak som familiene i MiR ofte spør etter. Mange foreldre synes det er vanskelig å selv få gitt barna sine den hjelpen de trenger med leksene. Mange har lite utdanning selv, eller de føler seg for usikre i norsk. Andre har kanskje høyere utdanning fra hjemlandet og behersker godt norsk, men opplever …

SHIP – School and Home Involvement Participation

SHIP er et EU prosjekt som gjennomføres i samarbeid med 5 andre organisasjoner fra Belgia (2 belgiske partnere), Portugal, Italia og Frankrike. Prosjektet ledes av European Center for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA). Formålet med prosjektet er å styrke foreldrerollen ved at foreldrene selv gir bedre støtte til sine barn i møte med …