Tilbake til HELSE

Innvandrerfamilier ut i naturen

I 2018 har MiR fått støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. Friluftsliv har sterke tradisjoner i Norge, og naturen er en fantastisk arena for fysisk aktivitet og læring. Friluftsliv er både helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig. Men mange som er nye i Norge kan være usikre på hvordan man skal kunne benytte seg av denne arenaen, hvis ikke de kjenner til dette fra hjemlandet. MiR har lang erfaring med å arrangere turer og utflukter for familier som lever i fattigdom. Mange er veldig interessert i å delta på tur, men vet lite om hva som kreves av utstyr, påkledning og planlegging for å gå på tur i naturen. Dette er bakgrunnen for at MiR ønsket å søke om støtte til dette prosjektet. Gjennom prosjektet ønsker MiR å tilføre mer læring i sine turer. Vi vil vise familiene som deltar hvordan man kan bruke naturen, uten at man trenger så mye utstyr, og uten at det skal koste så mye penger. I tillegg til spennende turer i skog og mark får familiene opplæring i alt fra bekledning, pakking av sekk og tilberedning av turmat, til bruk av kart og kompass.

Prosjektet har i 2018 blitt gjennomført i Bergen, Fredrikstad og Oslo. Gruppen i Bergen har både vært på telttur og besteget fire av Bergens syv fjell. Gruppene i Fredrikstad og Oslo har vært på hytteturer hvor de har fått opplæring i ulike friluftsaktiviteter. 

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/helse/innvandrerfamilier-ut-i-naturen/

Årsmøte og opplæringsseminar i Bergen

MiR gjennomførte i helgen sitt årlige årsmøte og opplæringsseminar. På møtet deltok delegater fra MiRs lokallag fra hele landet. Sittende styre ble gjenvalgt, og det ble valgt inn to nye vararepresentanter; Fathia Kalif Musse og Sharam Sabouri. Tema for årets seminar var friluftsliv. MiR har de siste to årene mottatt støtte fra Miljødirektoratet for å …

MiR Bergen gikk de 4 toppene!

MiR er i gang med sitt nye prosjekt, «Innvandrerfamilier ut i Naturen», støttet av Miljødirektoratet. Som første aktivitet i prosjektet gikk MiR Bergen Ulriken, Fløyen, Rundemannen og Sandviksfjellet i vakkert solskinnsvær. 23 deltakere var med. Det ble 28 km og 1200 meter stigning. Eldstemann var 68 år og yngste person var 12. Flott innsats, MiR …

MiR markerer Friluftslivets uke

1. – 9. september markeres Friluftslivets uke over hele landet. MiR ønsker å markere dette ved å arrangere et opplæringsseminar om friluftsliv for frivillige i MiR. Seminaret vil finne sted på hytte i Vestfold, og vi vil ha fokus på ulike temaer knyttet til turplanlegging, slik som sikkerhet og forebygging av risiko, bekledning, pakking og …