Tilbake til Prosjekter

HELSE

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/helse/

Innvandrerfamilier ut i naturen

I 2018 har MiR fått støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. Friluftsliv har sterke tradisjoner i Norge, og naturen er en fantastisk arena for fysisk aktivitet og læring. Friluftsliv er både helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig. Men mange som er nye i Norge kan være usikre på hvordan man skal kunne benytte …

Forebygging av uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer

Hovedmålsettingen til prosjektet har vært å øke kunnskap og handlingskompetanse blant sårbare videregående skoleelever med innvandrerbakgrunn om egen kropp og seksualitet, seksuell helse med fokus på forebygging av uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer. Prosjektet har vært støttet av ExtraStiftelsen og foreningen Voksne for Barn har vært vår partner i prosjektet. Prosjektet ble påbegynt …