Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Problematisk spilling i innvandrerfamilier

Klikk på bildet over for å se video

MiR har i flere år fått støtte av Helsedirektoratet til et prosjekt for å forebygge problematisk spilling for ungdommer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er hovedsakelig rettet mot foreldre, der vi setter i gang diskusjoner om hvordan de kan sette gode grenser for barn som spiller for mye.

I forbindelse med prosjektet har vi laget brosjyrer på forskjellige språk og videoer som kan brukes til å sette i gang diskusjoner.

Har du en foreldregruppe som vil ha tips og råd om hvordan de skal sette grenser for sine barn? Kontakt oss for mer informasjon.

I 2019 lager vi en manual for hvordan man kan igangsette slike foreldregrupper.

Vi har brosjyrer på 10 forskjellige språk som kan lastes ned på Mirs nettsider eller bestilles. Brosjyrene har blitt testet på familier med innvandrerbakgrunn der vi har fått gode tilbakemeldinger. Trykk her for materiale på flere språk!

For tips om hvordan du kan snakke om spill med dine barn, trykk her.

Filmressurser

MiR har laget flere videoer vi bruker i arbeidet med foreldrene for å sette i gang diskusjoner:

Spiller barnet ditt for mye?

Denne videoen ser på grensesetting og kan skape en diskusjon om hvordan du som foreldre setter grenser for barna når de spiller. Skaper grensesettingen mye konflikt? Kan du gjøre det på andre måter?

En kartlegging som medietilsynet har gjennomført viser at barna mener at foreldre involverer seg mindre i deres spilling enn i deres andre fritidsaktiviteter.

Diskusjonsspørsmål:

 • Vet du hvilke spill barna dine spiller?
 • Vet du hva spillet handler om?
 • Vet du om de er gode eller dårlige?
 • Hvem spiller de sammen med?
 • Vet du hvilken aldersgrense spillet har?
 • Spiller du noen ganger med barna?

«Den gode samtalen»

Denne videoen handler om hvordan mobiltelefoner kan ødelegge for kommunikasjon i hverdagen. Vi kommer også med forslag om tips for hvordan man kan håndtere det.

Diskusjonsspørsmål:

 • Kjenner du deg igjen?
 • Kjenner du igjen andre?
 • I filmen blir gutten med i en gjeng fordi han føler at moren ikke bryr seg. Tror du at det er realistisk?
 • Hva tenker du om forskningen vi presenterte?
 • Hva kan du endre i din hverdag?

«Mamma, jeg vil ha mat!»

Denne videoen viser hvordan det kan være når foreldrene også spiller. Bruk av mobiltelefon har blitt en så vanlig del av hverdagen at man ofte ikke tenker over hvor mye vi bruker den.

Diskusjonsspørsmål:

 • Har det skjedd at du har glemt tiden fordi du bruker sosiale medier eller spiller?
 • Kjenner du noen som er hele tiden på telefonen sin?
 • Hva kan voksne gjøre for å begrense sin egen mobilbruk?

 

MiR gjennom fører i disse dager en kartleggingsundersøkelse for å se på innvandrerfamiliers bruk av PC og mobiltelefon. Hjelp oss ved å besvare den. Det tar bare 5 minutter! Som takk for hjelpen vil du vil være med i trekningen av 2 gavekort, et på 1000 kr og et på 500 kr! Trykk her for å delta!

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/tiltak-mot-problematisk-spilleatferd/

Spiller barnet ditt for mye?

Helsedirektoratet har gitt støtte til Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk for prosjektet om dataspilladferd. Denne filmen inngår i tiltaket og er rettet mot foreldre som ønsker tips om hvordan de kan sette gode grenser for barn som spiller for mye. Språk: Norsk og somalisk Du kan lese mer om prosjektet her:  

Styreleder Whyn Lam holder innlegg på Dataspillkonferansen 2018

Dataspillkonferansen 2018 arrangeres i regi av Medietilsynet, og i  år holder styreleder i MiR, Whyn Lam, innlegget «Foreldrerollen og dataspill: Er det forskjell mellom innvandrere og etniske nordmenn?» MiR har laget en rekke filmer som dreier seg om dette temaet, og som dere kan se på MiR sine ressurssider. Lam har jobbet med dataspillproblematikk knyttet …