Tilbake til FAMILIE- OG SAMFUNNSLIV

Likestilling for vellykket integrering og familieliv

MiR mottar støtte fra Bufdir for å jobbe for et mer likestilt samfunn. Økt likestilling mellom kjønnene i ulike minoritetsfamilier er fokus for prosjektet. Gjennom dialogseminarer arbeider vi for å øke bevissthet og kunnskap rundt disse temaene. Dialogsamlingene ledes av ressurspersoner fra ulike minoritetsmiljøer. Gjennom dialog på eget morsmål, og gjennom muligheten for å lufte problemstillinger man selv opplever, skaper vi i samlingene et rom for refleksjon, som kan føre til en varig holdningsendring. MiR samarbeider med andre frivillige organisasjoner og offentlige instanser om gjennomføringen av prosjektet.

Fra 2018 har vi utvidet prosjektet til også å ta for seg betydningen av kjønn for ungdoms utdanningsvalg. Også her arbeider vi holdingsskapende blant minoritetsforeldre. Mange ungdommer som ønsker å ta et utradisjonelt yrkesvalg forteller at de opplever stigmatisering og motstand fra familie og andre med samme landbakgrunn. Dette kan føre til at ungdom ikke tar frie valg, og at de havner i yrker de ikke har interesse for, eller ikke mestrer. Gjennom dialogsamlinger, filmer og brosjyrer ønsker vi å vise at det kan være flere veier til et vellykket liv, både for gutter og jenter.

I tillegg til dialogsamlinger tok vi i 2018 med oss 18 mødre med ulik etnisk bakgrunn til Yrkes-NM og Utdanningstorg på Hellerudsletta. Her fikk mødrene oppleve ulike yrkesretninger på nært hold, og også prøve seg innen noen av yrkene. Turen ble gjennomført i samarbeid med MiA – Mangfold i Arbeidslivet (www.mangfold.no)

På våre Informasjonssider kan du se filmen om utdanningsvalg, samt utvalget av brosjyrer på en rekke språk på samme tema.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.mirnett.org/wp/prosjekter/familie-og-samfunnsliv/likestilling-og-familie/

Likestillingsprosjekt – Leirskole for foreldre og barn på Brennabu

Vinteren 2014 arrangerte MIR en tur til Brennabu leirskole for en gruppe flerkulturelle foreldre og barn fra forskjellige land i Asia og Afrika. Prosjektet ble støttet av Bufdir. Formålet med turen var å skape aktiviteter som bidro til refleksjon over kjønnsroller i et tverrkulturelt perspektiv og diskutere hvilke forventninger man har til kvinner og menn i et …